Chi tiết đề thi

Bài 1: Hàm số

thanhngoc24012008
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46661] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x-3}\left( C \right)$ tại $M\left( 4;7 \right)$ cắt hai trục tọa độ tại A, B. Diện tích của tam giác OAB là (O là gốc tọa độ):

Câu 2 [44093] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{1}{x}.$ Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 3 [16633] - [Loga.vn]

Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

Câu 4 [23588] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \[\left| f\left( x \right) \right|=2{{m}^{2}}-m+3\] có 6 nghiệm thực phân biệt.

 


Câu 5 [33567] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook