Chi tiết đề thi

Bài tập trọng âm hay có đáp án P2

ctvloga305
2 lượt thi
Tiếng Anh
Khó
(0)
30
37 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61993] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 2 [61992] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 3 [61989] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 4 [61984] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 5 [61982] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 6 [61980] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 7 [61976] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 8 [61974] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 9 [61970] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 10 [61968] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 11 [61965] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 12 [61961] - [Loga.vn]

 

Choose the word that has main stress placed differently from the others:
 

Câu 13 [61959] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 14 [61957] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 15 [61954] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 16 [61953] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 17 [60873] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 18 [60870] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 19 [60867] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 20 [60865] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 21 [60864] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 22 [60863] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 23 [60861] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 24 [60857] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 25 [60854] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 26 [60850] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 27 [60846] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 28 [60843] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 29 [60830] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

Câu 30 [60826] - [Loga.vn]

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

 

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook