Chi tiết đề thi

Bài test thử

Kenzistar
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3420] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x-2}{x-1}.\]. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 2 [27969] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Câu 3 [16044] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y=\log \left( 2x+1 \right)$


Câu 4 [16362] - [Loga.vn]

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch RLC 

Câu 5 [36239] - [Loga.vn]

Gọi D là tập xác định của hàm số $y={{\left( \frac{x+3}{2-x} \right)}^{\sqrt{2}}}.$ Có tất cả bao nhiêu số nguyên thuộc miền D ?

Câu 6 [3744] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{3}}+\left( m+1 \right){{x}^{2}}+3x+2.\] Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số m để \[f'(x)>0,\forall x\in \mathbb{R}\]

Câu 7 [718] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

Câu 8 [31289] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị (C) của hàm số $y=\frac{x+2}{x-2}$  sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9 [22861] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}+m{{x}^{2}}-m-5\] (\[m\] là tham số) có 3 điểm cực trị khi các giá trị của \[m\] là: 

Câu 10 [27249] - [Loga.vn]

Gọi M và m tương ứng giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm số $y=\sqrt{5-4x}$ trên đoạn $\left[ -1;1 \right].$  Khi đó $M-m$ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook