Chi tiết đề thi

Câu hỏi nhận biết Hóa học 12

ctvloga369
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62448] - [Loga.vn]

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là 

Câu 2 [62446] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là

Câu 3 [62442] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Ngâm lá Cu trong dung dịch AgNO3.

(b) Ngâm lá Zn trong dung dịch HCl loãng.

(c) Ngâm lá Al trong dung dịch HCl.

(d) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.

(e) Để một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) ngoài không khí ẩm.

(g) Ngâm lá Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Câu 4 [62429] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m bằng

Câu 5 [62424] - [Loga.vn]

Triolein có công thức cấu tạo là

Câu 6 [62420] - [Loga.vn]

Cho m gam glucozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24g Ag. Tìm m?

Câu 7 [62412] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu 8 [62403] - [Loga.vn]

Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 xuất hiện kết tủa màu gì?

Câu 9 [62396] - [Loga.vn]

Trong các kim loại Al, Mg, Zn, Ag, kim loại có tính khử mạnh nhất là?

Câu 10 [61877] - [Loga.vn]

Xét các dung dịch sau đây:

X1: CH3COOK X2: NH4Cl X3: Na2CO3

Y1: KHSO4 Y2: NaCl

dung dịch nào có độ pH < 7?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook