Chi tiết đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan về tác giả Hồ Chí Minh

ctvloga346
14 lượt thi
Ngữ Văn
Trung bình
(0)
48
48 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62698] - [Loga.vn]

Truyện ngắn “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái quốc được viết nhằm mục đích gì?

Câu 2 [62696] - [Loga.vn]

Truyện ngắn “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái quốc được viết dựa trên cơ sở nào?

Câu 3 [62693] - [Loga.vn]

Hãy chọn một phương án thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong những câu văn sau:

“Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức. Văn chương trong thời đại cách mạng phải coi ... là đối tượng phục vụ”

Câu 4 [62691] - [Loga.vn]

Những tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?

Câu 5 [62689] - [Loga.vn]

Thể loại nào của Hồ Chí Minh được coi là những tác phẩm mở đầu và góp phần đặt nền móng đầu tiên cho văn xuôi cách mạng?

Câu 6 [62688] - [Loga.vn]

Hồ Chí Minh là người đầu tiên sử dụng có hiệu quả cao thể loại nào trong các thể loại dưới đây?

Câu 7 [62687] - [Loga.vn]

Theo sự đánh giá chung, thể loại nào là lĩnh vực nổi bật trong giá trị sáng tạo văn chương của Hồ Chí Minh?

Câu 8 [62686] - [Loga.vn]

Chọn từ ngữ thích hợp trong các phương án sau để điền vào dấu ba chấm trong dòng văn nói về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh “hàng trăm ... giàu tình đời, tình người, chứa chan thi vị”

Câu 9 [62684] - [Loga.vn]

Chọn từ ngữ thích hợp trong các phương án sau để điền vào dấu ba chấm trong dòng văn nói về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh “ những...độc đáo và hiện đại”

Câu 10 [62683] - [Loga.vn]

Chọn từ ngữ thích hợp trong các phương án sau để điền vào dấu ba chấm trong dòng văn nói về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh:“ Những ... giàu chất sống thực tế, sắc sảo về chính kiến và ý tưởng.”

Câu 11 [62682] - [Loga.vn]

Trong “Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi ”, Bác viết:

Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp,

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông;

Nay ở trong thơ nên có thép,

Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

Phương án nào sau đây thể hiện đầy đủ nhất cách hiểu về “Chất thép” được nêu trong quan điểm nghệ thuật của Hồ Chí Minh?

Câu 12 [62680] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không được Hồ Chí Minh phát biểu để nói về quan điểm sáng tác của mình?

Câu 13 [62679] - [Loga.vn]

Tác phẩm của Hồ Chí Minh được viết bằng các thứ văn tự nào?

Câu 14 [62678] - [Loga.vn]

Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn học như thế nào?

Câu 15 [62677] - [Loga.vn]

Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa bao giờ có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương, nhưng thực tế, người đã trở thành một nhà văn, nhà thơ lớn, vì sao như vậy ?

Câu 16 [62676] - [Loga.vn]

Danh hiệu nào sau đây là xứng đáng nhất với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ?

Câu 17 [62939] - [Loga.vn]

Phương án nào được lựa chọn vào chỗ trống để có một đoạn văn hoàn chỉnh:

Nước Việt Nam có quyền… tự do và độc lập và… đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả…và … tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy

Câu 18 [62938] - [Loga.vn]

Câu văn nào sau đây vạch trần tội ác của thực dân Pháp trên lĩnh vực kinh tế

Câu 19 [62937] - [Loga.vn]

Bản tuyên ngôn đã khẳng định tư cách chủ nhân chân chính của Việt Minh và chính phủ Việt Nam bằng các sự thật lịch sử nào?

Câu 20 [62936] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây không nói về giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn

Câu 21 [62935] - [Loga.vn]

Nói “ Tuyên ngôn độc lập có giá trị nhân bản lớn” là vì

Câu 22 [62933] - [Loga.vn]

Hội nghị “ Cựu Kim Sơn” mà Hồ Chí Minh nhắc tới trong bản tuyên ngôn là hội nghị tổ chức tại:

Câu 23 [62932] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây mang thông tin đúng

Câu 24 [62931] - [Loga.vn]

Chọn từ điền vào chỗ trống để có một đoạn văn hoàn chỉnh:

“ Một dân tộc đã… chống lại ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã… đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”

Câu 25 [62930] - [Loga.vn]

Luận điểm : “ Sự thật là từ mùa thu năm 1940, chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật, sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp”... có ý nghĩa gì?

Câu 26 [62929] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của sự kiện 9/3/1945 mà tác giả đã nêu trong bản tuyên ngôn:

Câu 27 [62928] - [Loga.vn]

Sự kiện ngày 9/3/1945 mà Hồ Chí Minh nhắc tới trong bản tuyên ngôn độc lập là:

Câu 28 [62927] - [Loga.vn]

Địa điểm Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập?

Câu 29 [62926] - [Loga.vn]

Tuyên ngôn độc lập được sáng tác tại:

Câu 30 [62925] - [Loga.vn]

Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập không cùng giai đoạn sáng tác với:

Câu 31 [62911] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta  suy nhược"

Dòng nào sau đây là nhận định đúng về đoạn văn đã trích:

Câu 32 [62909] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Biện pháp nghệ thuật điệp từ trong đoạn trích trên có tác dụng gì?

Câu 33 [62907] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào là chủ yếu trong đoạn trích trên?

Câu 34 [62906] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Từ ngữ nào dưới đây đúng với giọng điệu của đoạn trích?

Câu 35 [62905] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Đoạn văn trên vạch trần tội ác của thực dân Pháp trên lĩnh vực nào?

Câu 36 [62903] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Nội dung chính tác giả muốn làm nổi bật trong đoạn văn trên?

Câu 37 [62901] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là:

Câu 38 [62900] - [Loga.vn]

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược"

Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào?

Câu 39 [62898] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là nhận định không đúng?

Câu 40 [62895] - [Loga.vn]

Tuyên ngôn độc lập cùng thể loại với những tác phẩm nào sau đây?

Câu 41 [62891] - [Loga.vn]

Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên ngôn của mình bằng:

Câu 42 [62888] - [Loga.vn]

Bản Tuyên ngôn độc lập có bố cục mấy phần?

Câu 43 [62885] - [Loga.vn]

Tuyên ngôn độc lập nhằm vào những đối tượng nào?

Câu 44 [62884] - [Loga.vn]

Văn chính luận thuyết phục người đọc bằng?

Câu 45 [62881] - [Loga.vn]

Bài thơ nào sau đây không thuộc Nhật kí trong tù?

Câu 46 [62878] - [Loga.vn]

Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh đã phản ánh" một tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng"?

Câu 47 [62866] - [Loga.vn]

Hồ Chí Minh không có tác phẩm thuộc thể loại nào?

Câu 48 [62876] - [Loga.vn]

Tác phẩm nào sau đây của Hồ Chí Minh thuộc thể loại Truyện ngắn?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook