Chi tiết đề thi

CĐ lần 3 chốtt

hle289525
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [87607] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về tình hình các nước phương Tây từ thế kỉ XV – XVI?

Câu 2 [92848] - [Loga.vn]

Biểu hiện nào chứng tỏ sự duy trì của văn học chữ Hán ở Đàng Trong?

Câu 3 [127331] - [Loga.vn]

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Câu 4 [86741] - [Loga.vn]

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc bao gồm

Câu 5 [90000] - [Loga.vn]

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho…. không dám sang lại lần nữa.”

Câu 6 [96599] - [Loga.vn]

Tổ chức nào không được giai cấp công nhân thành lập trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Câu 7 [90188] - [Loga.vn]

Sử dụng các cụm từ cho sẵn dưới đây để hoàn chỉnh những thông tin nói về bộ máy nhà nước thời Lý – Trần

“Từ thời Lý, chín quyền trung ương từng bước được tổ chức hoàn chỉnh. Đứng đầu đất nước ta là …….(1)…..nắm mọi quyền hành về chính trị, luật pháp và quân sự. Giúp việc cho vua là …….(2)…….. và …….(3)……Bên dưới là các cơ quan trung ương như sành, viện, đại. Ngoài ra, còn có các chức quan chuyên trông nom sản xuất nông nghiệp và hệ thống đê điều.

Đất nước được chia thành các…..(4)….., do các hoàng tử (thời Lý) hay An phủ sứ (thời Trần – Hồ) cai quản. Dưới lộ, trấn là các ……(5)……. Và đều có quan lại triều đình trông coi. Đơn vị hành chính cấp cơ sở gọi là xã, do các ……(6)….. đứng đầu”.

Câu 8 [133949] - [Loga.vn]

Lý giải nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự ra đời nhà nước ở Campuchia sớm hơn ở Lào.

Câu 9 [129022] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo?

Câu 10 [87601] - [Loga.vn]

Sự hình thành hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh trong xã hội phong kiến phương Đông phản ánh điều gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook