Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35971] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2 s. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 2 [32244] - [Loga.vn]

Tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng biết rằng tại vị trí cân bằng lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] và π = 3,14 .

Câu 3 [56907] - [Loga.vn]

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi.

Câu 4 [37704] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50 g, tích điện q = 20 μC và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo một điện trường đều E = $10^5$V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Sau đó con lắc dao động với biên độ là

Câu 5 [54414] - [Loga.vn]

Phương trình dao động của vật dao động điều hòa là x=10 cos(2$\pi$t + $\frac{\pi }{2}$) (cm).Nhận xét nào là sai về dao động này?

Câu 6 [56443] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp bằng

Câu 7 [54661] - [Loga.vn]

Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 8 [43781] - [Loga.vn]

Khi hai ca sĩ cùng hát một câu ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng của từng người vì:

Câu 9 [44529] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 10 [54490] - [Loga.vn]

Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài l=100cm , đang xảy ra sóng dừng. Cho tốc độ truyền sóng trên dây đàn là 450 m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng

Câu 11 [40704] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng I và lệch pha một góc φ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P có thể xác định bởi công thức nào sau đây

Câu 12 [55780] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức?

Câu 13 [32042] - [Loga.vn]

Con lắc có chu kì T = 0,4 s, dao động với biên độ A = 5 cm. Quãng đường con lắc đi được trong 2 s là:

Câu 14 [47233] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện trở không đổi $R_0$. Gọi cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là U. Khi giá trị R tăng thì

Câu 15 [56668] - [Loga.vn]

Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện $E$ và có điện trở trong r = 1\[\Omega \] . Trên các bóng đèn có ghi:\[{{}_{1}}\left( \text{ }12V-\text{ }12W \right)\text{ },{{}_{2}}\left( 12V\text{ }-\text{ }6W \right)\] , R là một biến trở. Điều chỉnh biến trở để các đèn sáng bình thường. Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong thời gian 5 phút

Câu 16 [47734] - [Loga.vn]

Cho dòng điện chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có cường độ \[i=6cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})A\]. Hãy chọn đáp án sai khi nói về dòng điện này?

Câu 17 [32708] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có tần số góc ω, thì cảm kháng của cuộn dây là

Câu 18 [42008] - [Loga.vn]

Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ điện là 50 nC, cường độ dòng điện cực đại là 4π mA. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là

Câu 19 [31411] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần:

Câu 20 [38691] - [Loga.vn]

Xét một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch theo thời gian (đường đứt nét) và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian (đường liền nét). Đoạn mạch này

Câu 21 [15171] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số f = 15 Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có một dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Câu 22 [37587] - [Loga.vn]

Trên sợi dây có chiều dài $\ell $, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là

Câu 23 [41299] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

Câu 24 [32838] - [Loga.vn]

Cho nguồn âm là nguồn điểm, phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm, tại một điểm cách nguồn âm 1 m, mức cường độ âm là L = 50 dB. Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn là \[{{I}_{0}}=\text{ }{{10}^{12}}W/{{m}^{2}}\]. Hỏi tại điểm B cách nguồn đó 10 m, mức cường độ âm là bao nhiêu ?

Câu 25 [30363] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động với cùng tần số 40 Hz và cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách điểm A một đoạn ${{d}_{1}}$= 16 cm và cách B một đoạn ${{d}_{2}}$= 20 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có bốn dãy cực tiểu. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Câu 26 [38956] - [Loga.vn]

Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 1,5s, biên độ A = 4cm, pha ban đầu là \[\frac{5\pi }{6}\]. Tính từ lúc t = 0, vật có tọa độ cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào:

Câu 27 [38069] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc khi vật đi qua vị trí có \[v=\frac{\sqrt{3}}{2}{{v}_{\max }}\] là

Câu 28 [47479] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=6\cos \left( 10t+\frac{\pi }{6} \right)\left( cm \right),\] và \[{{x}_{2}}=6\cos \left( 10t+\frac{5\pi }{6} \right)\,\left( cm \right).\]Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ hai là bao nhiêu?

Câu 29 [38081] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 5cos(4πt) cm. Tại thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

Câu 30 [40752] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi vật ở vị trí lò xo dãn 2 cm thì động năng bằng ba lần thế năng. Khi lò xo dãn 6 cm thì

Câu 31 [32570] - [Loga.vn]

Khi mắc tụ ${{C}_{1}}$  vào mạch dao động thì mạch thu được sóng có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$  = 100 m, khi thay tụ ${{C}_{1}}$  bằng tụ ${{C}_{2}}$  thì mạch thu được sóng có bước sóng ${{\lambda }_{2}}$  = 75 m. Vậy khi mắc hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào mạch thì mạch bắt được sóng có bước sóng là :

Câu 32 [36288] - [Loga.vn]

Biểu thức điện tích của tụ trong một mạch dao động có dạng q = Q0sin(2π.106t) C. Thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện đầu tiên là

Câu 33 [57984] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4\[\sqrt{2}\]μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π\[\sqrt{2}\] A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là

Câu 34 [33832] - [Loga.vn]

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này có giá trị bằng nửa giá trị cực đại ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

Câu 35 [36266] - [Loga.vn]

 Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ điện bằng U0. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 36 [46323] - [Loga.vn]

Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch xác định bởi

Câu 37 [46472] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, biết r = 2 Ω;

R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 A. Suất điện động của nguồn là

Câu 38 [45693] - [Loga.vn]

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

Câu 39 [35781] - [Loga.vn]

Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức \[\Phi =\frac{2}{\pi }c\text{os}\left( 100\pi t \right)\] (ϕ tính bằng Wb; thời gian t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu dụng bằng

Câu 40 [47608] - [Loga.vn]

Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook