Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29952] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 2 [48594] - [Loga.vn]

Tìm tất cả giá trị của m để đồ thị hàm số \[y=m{{x}^{4}}+\text{ }\left( m-\text{ }1 \right){{x}^{2}}+\text{ }1\text{ }-\text{ }2m\] chỉ có một cực trị.

Câu 3 [4897] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+\text{ }5\] . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 4 [16509] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 5 [23842] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-3\] ?

Câu 6 [14929] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu 7 [46507] - [Loga.vn]

Hàm số liên tục tại điểm ${{x}_{0}}=1$ khi m nhận giá trị:

Câu 8 [36218] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}-2017.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 9 [46640] - [Loga.vn]

Gọi \[A,B\] là các giao điểm của đồ thị hàm số\[y=\frac{2x+1}{x+1}\] và đường thẳng \[y=-x-1\] . Tính AB.

Câu 10 [642] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu 11 [34665] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị $\left( C \right):y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ song song với đường thẳng $\Delta :y=9x-25$ ?

Câu 12 [46710] - [Loga.vn]

Tìm hệ góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=\frac{x}{x+1}\] tại điểm \[M\left( -2;2 \right)\].

Câu 13 [13402] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\frac{-{{x}^{2}}-4}{x}$ trên đoạn $\left[ \frac{3}{2};4 \right]$là

Câu 14 [16008] - [Loga.vn]

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100 mL dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị củax là

Câu 15 [29871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 16 [799] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số    liên tục tại điểm $x=-1$ .

Câu 17 [501] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f\left[ f\left( x \right) \right]?$ Câu 18 [58902] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số x$y=\left| \frac{{{x}^{2}}+\left( 2-m \right)x-m+2}{x+1} \right|$ có 4 cực trị.

Câu 19 [305] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

Đồ thị hàm số \[y=\left| f\left( x \right)-2m \right|\] có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi:


Câu 20 [31] - [Loga.vn]

Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left| {{x}^{2}}+2\text{x}+m-4 \right|$ trên đoạn $\left[ -2;1 \right]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là

Câu 21 [5701] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{x}^{3}}+x\left( x+1 \right)=m{{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}\] có nghiệm thực khi và chỉ khi: 

Câu 22 [539] - [Loga.vn]

Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left| {{x}^{2}}+2x+m-4 \right|$ trên đoạn $\left[ -2;1 \right]$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của m là:

Câu 23 [35861] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -2;2 \right],$ và có đồ thị là đường cong như trong hình vẽ bên.

Hỏi phương trình $\left| f\left( x \right)-1 \right|=1$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[ -2;2 \right]$.

Câu 24 [13604] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số thực \[m\]sao cho hàm số $y=\frac{{{x}^{4}}}{4}-\frac{3}{2}m{{x}^{2}}+2x+\frac{2}{{{x}^{2}}}$ đồng biến trên nửa khoảng . Số phần tử của tập \[S\] là

Câu 25 [27987] - [Loga.vn]

Cáp tròn truyền dưới nước bao gồm một lõi đồng và bao quanh lõi đồng là một lõi cách nhiệt như hình vẽ. Nếu $x=\frac{r}{h}$ là tỉ lệ bán kính lõi và độ dày của vật liệu cách nhiệt thì bằng đo đạc thực nghiệm người ta thấy rằng vận tốc truyền tải tín hiệu được cho bởi phương trình $v={{x}^{2}}\ln \frac{1}{x}$ với $0

Câu 26 [24103] - [Loga.vn]

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{1+\sqrt{x+1}}{\sqrt{{{x}^{2}}-mx-3m}}\]có đúng hai tiệm cận đứng ? 

Câu 27 [38909] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương \[x,y.\] Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{4x{{y}^{2}}}{{{\left( x+\sqrt{{{x}^{2}}+4{{y}^{2}}} \right)}^{3}}}$.

Câu 28 [4300] - [Loga.vn]

Cho đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$ như hình vẽ dưới đây:

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\left| f\left( x-2017 \right)+m \right|$ có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các giá trị của các phần tử của tập S bằng:

Câu 29 [808] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{2}^{-\left| \left| {{m}^{3}} \right|-3{{m}^{2}}+1 \right|}}.{{\log }_{81}}\left( \left| \left| {{x}^{3}} \right|-3{{x}^{2}}+1 \right|+2 \right)+{{2}^{-\left| \left| {{x}^{3}} \right|-3{{x}^{2}}+1 \right|-2}}.{{\log }_{3}}\left( \frac{1}{\left| \left| {{m}^{3}} \right|-3{{m}^{2}}+1 \right|+2} \right)=0.$ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m nguyên để phương trình đã cho có số nghiệm thuộc đoạn \[\left[ 6;8 \right].\] Tính tổng bình phương tất cả các phần tử của tập S.

Câu 30 [4014] - [Loga.vn]

 Cho phương trình $m{{x}^{2}}+4{{\pi }^{2}}=4{{\pi }^{2}}\cos x.$ Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook