Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29466] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2\text{ }\left( C \right)\]. Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của \[\left( C \right)\] là:

Câu 2 [24153] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}+x+2\] có đồ thị \[\left( C \right)\]. Số giao điểm của \[\left( C \right)\] và đường thẳng \[y=2\] là:

Câu 3 [16617] - [Loga.vn]

Một este X có công thức phân tử C4H8O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. Công thức cấu tạo của X là

Câu 4 [27943] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$. Tập nghiệm của bất phương trình $f'\left( x \right)>0$ là:

Câu 5 [23591] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=\frac{m{{x}^{3}}}{3}-m{{x}^{2}}+x-1\] có cực đại và cực tiểu.

Câu 6 [48312] - [Loga.vn]

Biết hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c$ đạt cực tiểu tại điểm $x=1$, $f\left( 1 \right)=-3$ và đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $2$. Tính giá trị của hàm số tại $x=3$.

Câu 7 [5640] - [Loga.vn]

Tìm giá trị cực tiểu \[{{y}_{CT}}\] của hàm số \[y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3\].

Câu 8 [26281] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị hàm số $f=\frac{2x-1}{x+2}$ và trục tung.

Câu 9 [34080] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau :

Khẳng định nào dưới đây sai ?

Câu 10 [15715] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x+1 \right)\left( {{x}^{2}}-2 \right)$ có đồ thị $\left( C \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 11 [15997] - [Loga.vn]

Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixeron và?

Câu 12 [14574] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{2}^{x}}$ có đồ thị $\left( C \right)$ và đường thẳng d là tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ bằng 2. Hệ số góc của đường thẳng d là


Câu 13 [28205] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=m\] cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+2\] tại ba điểm phân biệt khi:

Câu 14 [35342] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x-4$ là:

Câu 15 [34143] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\] tại điểm có hoành độ \[x=1\] là::

Câu 16 [44355] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ .

Gọi m là số nghiệm thực của phương trình \[f\left( f\left( x \right) \right)=1\] khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 17 [27720] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ như hình vẽ.  Đồ thị hàm số $y=f\left( \left| x-2 \right| \right)+1$ có mấy cực trị?


Câu 18 [554] - [Loga.vn]

Cho hàm số$y=f\left( x \right)$. Hàm số $y=f'\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ.Hàm số $y=f\left( {{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu khoảng nghịch biến.


Câu 19 [1885] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A\left( 1;0;-1 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):x+y-z-3=0.$ Mặt cầu (S) có tâm I nằm trên mặt phẳng (P), đi qua điểm A và gốc tọa độ O sao cho chu vi tam giác OIA bằng $6+\sqrt{2}.$ Phương trình mặt cầu (S) là:

Câu 20 [14652] - [Loga.vn]

Ông Kiệt có 50 phòng trọ đùng để thuê, biết rằng nếu với giá cho thuê mỗi phòng là 1 triệu đồng/ tháng thì tất cả các phòng đều được thuê và mỗi lần thuê phòng tăng thêm 50 ngàn đồng/phòng/tháng thì số phòng còn trống sẽ tăng thêm một phòng sau mỗi lần tăng giá. Hỏi để có doanh thu cao nhất thì ông Kiệt nên cho thuê mỗi phòng/tháng với giá bao nhiêu

   

Câu 21 [276] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[{{\log }_{2}}\left( x-\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right).{{\log }_{5}}\left( x-\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right)={{\log }_{m}}\left( x+\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right).\] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương khác 1 của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm x lớn hơn 2?

Câu 22 [144] - [Loga.vn]

 Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m-1\] có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp chúng bằng 1?

Câu 23 [33413] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên R. Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ bên. Đặt $g\left( x \right)=f\left( x \right)-\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\frac{3}{4}{{x}^{2}}+\frac{3}{2}x+2018.$ Điểm cực tiểu của hàm số $g\left( x \right)$ đoạn $\left[ -3;1 \right]$ là:

Câu 24 [14889] - [Loga.vn]

Cho hàm số   . Gọi a,b  lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đó. Giá trị của   bằng 

Câu 25 [548] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}$ có đồ thị $\left( C \right)$và điểm $A\left( 0;a \right)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng hai tiếp tuyến của $\left( C \right)$ đi qua A . Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

Câu 26 [38909] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương \[x,y.\] Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{4x{{y}^{2}}}{{{\left( x+\sqrt{{{x}^{2}}+4{{y}^{2}}} \right)}^{3}}}$.

Câu 27 [48452] - [Loga.vn]

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau.

\

Đồ thị của hàm số \[y=\text{ }\left| f( \right|x-\text{ }1\left| )\text{ }-n \right|\text{ }+{{m}^{2018}}\] có bao nhiêu điểm cực trị với m, n là tham số thực và 2 < n < 3 ?

Câu 28 [28] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \[m\]sao cho trị lớn nhất của hàm số\[y=\left| 3{{x}^{2}}-6x+2m-1 \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;3 \right]\]đạt giá trị nhỏ nhất. Số phần tử của tập \[S\]là

Câu 29 [5272] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-a{{x}^{2}}-3ax+4.$ Để hàm số đạt cực trị tại ${{x}_{1}};{{x}_{2}}$ thỏa mãn $\frac{x_{1}^{2}+2a{{x}_{2}}+9a}{{{a}^{2}}}+\frac{x_{2}^{2}+2a{{x}_{1}}+9a}{{{a}^{2}}}=2$ thì a thuộc khoảng nào ?

Câu 30 [57663] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \[y=\frac{mx+1}{x+m}\] đồng biến trên khoảng \[(2;+\infty )\]

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook