Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35821] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-m\text{x}+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

Câu 2 [16028] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C2H7O3N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HC1 hoặc dung dịch NaOH đun nóng nhẹ đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 3 [35583] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+40\] trên đoạn \[\left[ -5;5 \right]\] lần lượt là:

Câu 4 [18776] - [Loga.vn]

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với

Câu 5 [15025] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng thiến thiên như sau:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

Câu 6 [26071] - [Loga.vn]

Số tiếp tuyến kẻ từ diểm $A\left( 1;5 \right)$ tới đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+6x$ là:

Câu 7 [35331] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang ?

Câu 8 [16022] - [Loga.vn]

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với tính chất trên là

Câu 9 [20189] - [Loga.vn]

Tristearin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?

Câu 10 [57554] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 11 [29104] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


Câu 12 [35380] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\operatorname{s}\text{inx}-cos\text{x+2x}\text{.}$ Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 13 [34134] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\left| x \right|\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 14 [642] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu 15 [48809] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+2$ là:

Câu 16 [35529] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[f'\left( x \right)=\left( 2x-1 \right){{x}^{2}}{{\left( 1-x \right)}^{2}}.\] Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 17 [33219] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là:

Câu 18 [20203] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng:


Câu 19 [15998] - [Loga.vn]

Đồng phân của glucozo là

Câu 20 [781] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị ?

Câu 21 [28904] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 22 [43754] - [Loga.vn]

Cho hàm $y=f(x)$ số xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ \pm 1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=m$ vô nghiệm.

Câu 23 [46543] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên\[\left( -\infty ;+\infty \right)\] ?

Câu 24 [14645] - [Loga.vn]

Gọi ${{y}_{CD}},{{y}_{CT}}$ lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+3x+3}{x+2}$. Gía trị của biểu thức $y_{CD}^{2}-2y_{CT}^{2}$ bằng

  

Câu 25 [16336] - [Loga.vn]

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V và cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là

Câu 26 [31643] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng \[d:y=3x+m\] (với m là số thực) tiếp xúc với đồ thị hàm số

\[\left( C \right):y={{x}^{2}}-5x-8.\]Tìm tọa độ tiếp điểm của d và (C) .

Câu 27 [9746] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=-{{x}^{4}}+\left( m-2 \right){{x}^{2}}+4$ có ba điểm cực trị.

Câu 28 [330] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2-x}{x+2}$ có phương trình là:

Câu 29 [35369] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{4}}+100$ là:

Câu 30 [31512] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị \[y=f\left( x \right)\]như dưới đây. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn\[\left[ -2;3 \right]\].

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook