Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57883] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x^{3}-x^{2}+2x+5$ có đồ thị là (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là

Câu 2 [54947] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\]cho điểm\[A\left( 1;-1;2 \right)\]và mặt phẳng \[\left( P \right):2x-y+z+1=0\]. Mặt phẳng \[\left( Q \right)\]đi qua điểm \[A\]và song song với \[\left( P \right)\]. Phương trình mặt phẳng \[\left( Q \right)\]là:

Câu 3 [56246] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong \[4\] giờ với vận tốc $v\,\,(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t\,\,(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh \[I(1;\,3)\] và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường $s$ mà vật di chuyển được trong \[4\] giờ kể từ lúc xuất phát.

Câu 4 [56226] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $\left( ABCD \right)$. Tính theo $a$ diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$

Câu 5 [54968] - [Loga.vn]

Cho tam giác$ABC$ đều cạnh $a$, đường thẳng $d$ đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $\left( ABC \right)$. Gọi $S$ là điểm thay đổi trên đường thẳng $d$, $H$ là trực tâm tam giác $SBC$. Biết rằng khi điểm $S$ thay đổi trên đường thẳng $d$ thì điểm $H$ nằm trên đường $\left( C \right)$. Trong số các mặt cầu chứa đường $\left( C \right)$, bán kính mặt cầu nhỏ nhất là

Câu 6 [56251] - [Loga.vn]

Cho \[z\] là số phức thỏa \[\left| \overline{z} \right|=\left| z+2i \right|\]. Giá trị nhỏ nhất của \[\left| z-1+2i \right|+\left| z+1+3i \right|\] là

Câu 7 [54959] - [Loga.vn]

Thể tích khối bát diện đều cạnh $a$ là:

Câu 8 [56243] - [Loga.vn]

Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng \[1\] và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Trên cạnh $SC$ lấy điểm $E$ sao cho $SE=2EC.$ Tính thể tích $V$ của khối tứ diện $SEBD$.

Câu 9 [54973] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng $1$. Gọi $N,P$ lần lượt là trung điểm của $BC,CD$; $M$ là điểm thuộc cạnh $AB$ sao cho $BM=2AM$. Mặt phẳng $\left( MNP \right)$ cắt cạnh $AD$ tại $Q$. Thể tích của khối đa diện lồi $MAQNCP$ là

Câu 10 [57881] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\begin{vmatrix} 3x^{4}-4x^{3}-12x^{2}+m-1 \end{vmatrix}$ có 3 điểm cực trị là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook