Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55543] - [Loga.vn]

Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

Câu 2 [23442] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là:

Câu 3 [54246] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 4 [6688] - [Loga.vn]

Metyl acrylat có công thức là

Câu 5 [30723] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là
 

Câu 6 [11467] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 7 [11976] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây khả năng tham gia phản ứng tráng gương:

Câu 8 [55409] - [Loga.vn]

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

Câu 9 [6723] - [Loga.vn]

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Câu 10 [18816] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook