Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63163] - [Loga.vn]

  Cho các phát biểu sau:

(1) Để một miếng gang ( hợp kim sắt – cacbon) ngoài không khí ẩm, sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa.

(2) Kim loại cứng nhất là W (vonfam).

(3) Hòa tan Fe3O4 bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch chứa hai muối.

(4) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra sự oxi hóa ion Na+.

(5) Không thể dùng khí CO2 để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm.

Số phát biểu đúng là

Câu 2 [55040] - [Loga.vn]

Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử anilin (C6H5NH2) là

Câu 3 [63146] - [Loga.vn]

 Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là

Câu 4 [59757] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 5 [61024] - [Loga.vn]

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3

Câu 6 [60637] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội?

Câu 7 [64063] - [Loga.vn]

Khi ủ than tổ ong có một khí rất độc, không màu, không mùi được tạo ra, đó là khí?

Câu 8 [59460] - [Loga.vn]

Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3PO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 6,88 gam hai chất tan. Giá trị của x là

Câu 9 [59753] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ). (b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

(c) Cho mẩu Na vào dung dịch AlCl3. (d) Cho Cu vào dung dịch AgNO3.

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl. (g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và HCl.

Số thí nghiệm thu được chất khí là

Câu 10 [61078] - [Loga.vn]

Câu 18: Phát biều nào sau đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook