Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [645] - [Loga.vn]

Cho $a,b>0$ nếu ${{\log }_{8}}a+{{\log }_{4}}{{b}^{2}}=5$ và ${{\log }_{4}}{{a}^{2}}+{{\log }_{8}}b=7$ thì giá trị của ab bằng.

Câu 2 [36249] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y={{\left( {{x}^{2}}-13\text{x}+22 \right)}^{-6}}$ .

Câu 3 [41118] - [Loga.vn]

Cho $c={{\log }_{15}}3.$ Hãy tính ${{\log }_{25}}15$ theo $c.$

Câu 4 [16062] - [Loga.vn]

Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất kép là 0, 6% mỗi tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả lãi và gốc nhiều hơn 100 triệu biết lãi suất không đổi trong quá trình gửi


Câu 5 [48651] - [Loga.vn]

Cho hai số thực a b với 1 < a < b. Chọn khẳng định đúng.

Câu 6 [46530] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{9}^{x+1}}-{{20.3}^{x}}+8=0.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 7 [55264] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình: \[{{3}^{2x}}-\left( {{2}^{x}}+9 \right){{.3}^{x}}+{{9.2}^{x}}=0\] là :

Câu 8 [16561] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình: ${{\pi }^{3x}}\ge {{\pi }^{x-4}}$ là:Câu 9 [60092] - [Loga.vn]

Cho $x>1$ và thỏa mãn ${{\log }_{3}}\left( {{\log }_{27}}x \right)={{\log }_{27}}\left( {{\log }_{3}}x \right)$. Khi đó giá trị ${{\log }_{3}}x$ bằng

Câu 10 [22867] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[{{25}^{x+1}}-{{26.5}^{x}}+1=0\]. Đặt \[t={{5}^{x}},t>0\] thì phương trình trở thành: 

Câu 11 [641] - [Loga.vn]

Tìm số thực a để phương trình ${{9}^{x}}+9=a{{3}^{x}}cox\left( \pi x \right)$ chỉ có duy nhất một nghiệm thực.

Câu 12 [1872] - [Loga.vn]

Đầu năm 2018, ông Á đầu tư 500 triệu vốn vào kinh doanh. Cứ sau mỗi năm th̀ số tiến của ông tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên ông Á có số vốn lớn hơn 1 tỷ đồng?

Câu 13 [22920] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{9}^{{{x}^{2}}+x-1}}-{{10.3}^{{{x}^{2}}+x-2}}+1=0\] có tập nghiệm là: 

Câu 14 [7044] - [Loga.vn]

Tìm tổng $S=1+{{2}^{2}}{{\log }_{\sqrt{2}}}2+{{3}^{2}}{{\log }_{\sqrt[3]{2}}}2+{{4}^{2}}{{\log }_{\sqrt[4]{2}}}2+...+{{2017}^{2}}{{\log }_{\sqrt[2017]{2}}}2.$ 

Câu 15 [23927] - [Loga.vn]

Cường độ một trận động đất M (độ Richte) được cho bởi công thức $M=\log A-\log {{A}_{0}}$, với A là biên độ rung chấn tối đa và ${{A}_{0}}$ là một biên độ chuẩn (hằng số, không đổi đối với mọi trận động đất). Vào tháng 2 năm 2010, một trận động đất ở Chile có cường độ 8,8 độ Richte. Biết rằng, trận động đất năm 2014 gây ra sóng thần tại châu Á có biên độ rung chấn tối đa mạnh gấp 3,16 lần so với biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở Chile, hỏi cường độ của trận động đất ở châu Á là bao nhiêu ? (làm tròn số đến hàng phần chục).

Câu 16 [26605] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log \left| x \right|=\left| \log x \right|.$ 

Câu 17 [3724] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn \[{{\log }_{3}}\frac{2x+y+1}{x+y}=x+2y.\] Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức\[T=\frac{1}{x}+\frac{2}{\sqrt{y}}\]

Câu 18 [9847] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện ${{3}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2}}.{{\log }_{2}}\left( x-y \right)=\frac{1}{2}\left[ 1+{{\log }_{2}}\left( 1-xy \right) \right].$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M=2\left( {{x}^{3}}+{{y}^{3}} \right)-3xy.$ 

Câu 19 [24563] - [Loga.vn]

Phương trình $2{{\log }_{3}}\left( \cot x \right)={{\log }_{2}}\left( \cos x \right)$ có bao nhiêu nghiệm trong

khoảng  ?

Câu 20 [30994] - [Loga.vn]

Cho $f\left( n \right)={{\left( {{n}^{2}}+n+1 \right)}^{2}}+\forall n\in \mathbb{N}*.$ Đặt

Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho ${{u}_{n}}$ thỏa mãn điều kiện ${{\log }_{2}}{{u}_{n}}+{{u}_{n}}<-\frac{10239}{1024}.$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook