Chi tiết đề thi

Chinh phục trọn 6 điểm lý thuyết trong kì thi THPT Quốc Gia 2019- chuyên đề sóng ánh sáng

ctvloga213
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52991] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:

Câu 2 [52990] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 3 [52989] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia X ?

Câu 4 [52988] - [Loga.vn]

Trong thang sóng điện từ, những loại bức xạ nào có thể thu được bằng phương pháp quang điện?

Câu 5 [52987] - [Loga.vn]

Quan sát những người thợi hàn điện, khi làm việc họ thường dùng mặt nạ có tấm kính tím để che mặt. Họ làm như vậy là để :

Câu 6 [52986] - [Loga.vn]

Nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen, chọn câu phát biểu đúng: Tia Rơnghen .

Câu 7 [52985] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Để phát hiện ra tia tử ngoại, ta có thể dùng các phương tiện.

Câu 8 [52984] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về tác dụng và công dụng của tia tử ngoại: Tia tử ngoại.

Câu 9 [52983] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại.

Câu 10 [52982] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại.

Câu 11 [52981] - [Loga.vn]

Nói về đặc điểm của tia tử ngoại, chọn câu phát biểu sai: Tia tử ngoại …

Câu 12 [52980] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về tia hồng ngoại.

Câu 13 [52979] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu đúng về tia hồng ngoại.

Câu 14 [52978] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại là:

Câu 15 [52977] - [Loga.vn]

Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng.

Câu 16 [52976] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 17 [52975] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 18 [52974] - [Loga.vn]

Đặc điểm của quang phổ liên tục là

Câu 19 [52973] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai. Quang phổ liên tục

Câu 20 [52972] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về.

Câu 21 [52971] - [Loga.vn]

Quang phổ gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là:

Câu 22 [52970] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2, nếu đặt một bản mặt song song trước S1, trên đường đi của ánh sáng thì.

Câu 23 [52969] - [Loga.vn]

hiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

Câu 24 [52968] - [Loga.vn]

Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ.

Câu 25 [52967] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Câu 26 [52966] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 27 [52965] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng

Câu 28 [52964] - [Loga.vn]

Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường có chiết suất n1 = 1,6 vào môi trường có chiết suất n2 = 4/3 thì:

Câu 29 [52963] - [Loga.vn]

Khi sóng ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì

Câu 30 [52962] - [Loga.vn]

Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai.

Câu 31 [52961] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

Câu 32 [52960] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về hiệntượng tán sắc:

Câu 33 [52959] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc:

Câu 34 [53007] - [Loga.vn]

Quang phổ liên tục

Câu 35 [53006] - [Loga.vn]

Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1λ 2 (với λ1 < λ2) thì nó cũng có khả năng hấp thụ

Câu 36 [53005] - [Loga.vn]

Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác?

Câu 37 [53004] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 38 [53003] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu 39 [53002] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 40 [53001] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Câu 41 [53000] - [Loga.vn]

Tia Rơnghen có

Câu 42 [52999] - [Loga.vn]

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

Câu 43 [52998] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu 44 [52997] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 45 [52996] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Câu 46 [52995] - [Loga.vn]

Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Câu 47 [52994] - [Loga.vn]

Tính chất giống nhau giữa tia Rơn ghen và tia tử ngoại là

Câu 48 [52993] - [Loga.vn]

Trong giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Young (I-âng), khoảng vân là i. Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vân giao thoa là

Câu 49 [52992] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook