Chi tiết đề thi

Cuối học kì 1

Tragiang9202
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43698] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 2 [48322] - [Loga.vn]

Trong các công thức nói về công của lực điện trường A, cường độ điện trường E. Công thức nào viết sai?

Câu 3 [48879] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 4 [48816] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Hằng số điện môi $\varepsilon $ là đại lượng đặc trưng cho lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích trong môi trường … so với lực tương tác giữa hai điện tích đó khi đặt trong chân không ở cùng khoảng cách.

Câu 5 [48889] - [Loga.vn]

Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau thì

Câu 6 [44129] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 7 [53230] - [Loga.vn]

Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

 

 

Câu 8 [48817] - [Loga.vn]

Qui tắc nào sau đây đúng khi nói về cách vẽ vectơ cường độ điện trường của một điện tích điểm?

Câu 9 [47982] - [Loga.vn]

Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều cạnh a = 100cm nằm trong một điện trường đều E = 1000V/m. Chiều từ B đến C trùng với chiều của vectơ cường độ điện trường. Hiệu điện thế $U_{CA}$ có giá trị bằng

Câu 10 [39515] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

Câu 11 [48098] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Gọi U là hiệu điện thế đặt vào hai cực của một acqui có suất điện động \[\xi \], điện trở trong r để nạp điện cho nó. Thời gian nạp điện cho acqui là t, cường độ dòng điện qua acqui là I. Điện năng A mà acqui tiêu thụ là :

Câu 12 [48408] - [Loga.vn]

Một mạch điện có nguồn là 1pin 9V, điện trở trong 0,5Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8Ω mắc song song.Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

Câu 13 [48369] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

Câu 14 [48097] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Công của nguồn điện KHÔNG THỂ tính bằng :

Câu 15 [48154] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bóng đèn có ghi ( 120V - 40W ). Đèn được mắc vào lưới điện có hiệu điện thế U = 220V. Muốn đèn sáng bình thường thì phải mắc nối tiếp với đèn 1 dây điện trở bằng Ni - Cr có chiều dài bao nhiêu. Cho biết đường kính của dây là d = 0,3mm, điện trở suất của Ni - Cr là \[\rho \] = 1,1.1$0^{-6}$ \[\Omega \] m.

Câu 16 [41288] - [Loga.vn]

Dòng điện không đổi là dòng điện có

Câu 17 [48519] - [Loga.vn]

Theo định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch tỉ lệ thuận với

Câu 18 [48334] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai? Khi nói về các công thức tính Điện năng, Công suất, Hiệu suất của nguồn

Câu 19 [48364] - [Loga.vn]

Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

Câu 20 [48338] - [Loga.vn]

Bóng đèn loại 120V – 60W hoạt động bình thường. Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong 1giờ bằng:

Câu 21 [16234] - [Loga.vn]

Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong mạch chính là

Câu 22 [46696] - [Loga.vn]

Kim loại dẫn điện tốt vì

Câu 23 [24146] - [Loga.vn]

Hai khung dây có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây (1) có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây (2) có đường kính 40 cm thì từ thông qua nó là:

Câu 24 [48259] - [Loga.vn]

Theo định luật Pha -ra -đây về hiện tượng điện phân thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực tỉ lệ với:

Câu 25 [48256] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong pin và acqui hiệu điện thế điện hóa có độ lớn và dấu phụ thuộc vào :

Câu 26 [48162] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một dây dẫn kim lọai có điện lượng q = 30 C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số electrôn qua tiết diện của dây trong 1s là :

Câu 27 [48565] - [Loga.vn]

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm là dòng điện trong môi trường

Câu 28 [48210] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 29 [48245] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 30 [47904] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook