Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 02

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67387] - [Loga.vn]

Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

Câu 2 [67386] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Câu 3 [67385] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dd HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 4 [67383] - [Loga.vn]

Hòa tan 6,5 gam Zn trong dd axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dd thì số gam muối khan thu được là

Câu 5 [67382] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dd HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 6 [67381] - [Loga.vn]

Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 7 [67378] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Al bằng dd HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m

Câu 8 [67377] - [Loga.vn]

Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lượng dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dd X và V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là

Câu 9 [67375] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Fe trong dd HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Câu 10 [67374] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dd HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Câu 11 [67370] - [Loga.vn]

Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dd CuSO4 1M cần m gam bột Zn. Giá trị của m

Câu 12 [67368] - [Loga.vn]

Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là

Câu 13 [67364] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua

nóng chảy ?

Câu 14 [67360] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 15 [67355] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây không tan trong dd HNO3 đặc, nguội ?

Câu 16 [67346] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với dd H2SO4 loãng là

Câu 17 [67345] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dd bazơ là

Câu 18 [67343] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Fe, Cu, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

Câu 19 [67342] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

Câu 20 [67340] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điều kiện thường, kim loại cứng nhất trong dãy là

Câu 21 [67338] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu 22 [67335] - [Loga.vn]

Phản ứng xảy ra ở cực âm của pin Zn - Cu là

Câu 23 [67332] - [Loga.vn]

Cho E0(Zn2+/Zn) = -0,76V; E0(Sn2+/Sn) = -0,14V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn –Sn là

Câu 24 [67330] - [Loga.vn]

Khi điện phân dd CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm)

Câu 25 [67327] - [Loga.vn]

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Zn - Cu

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ . Trong pin đó

Câu 26 [67325] - [Loga.vn]

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 27 [67323] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu 28 [67320] - [Loga.vn]

Trong dd CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại

Câu 29 [67318] - [Loga.vn]

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được

Câu 30 [67317] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là

Câu 31 [67315] - [Loga.vn]

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

Câu 32 [67314] - [Loga.vn]

Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

Câu 33 [67313] - [Loga.vn]

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

Câu 34 [67311] - [Loga.vn]

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

Câu 35 [67308] - [Loga.vn]

Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

Câu 36 [67305] - [Loga.vn]

Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Câu 37 [67302] - [Loga.vn]

Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

Câu 38 [67300] - [Loga.vn]

Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd

Câu 39 [67299] - [Loga.vn]

Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dd

Câu 40 [67297] - [Loga.vn]

Dd muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

Câu 41 [67296] - [Loga.vn]

Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dd

Câu 42 [67293] - [Loga.vn]

Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dd

Câu 43 [66633] - [Loga.vn]

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dd Pb(NO3)2

Câu 44 [66632] - [Loga.vn]

Dd FeSO4 và dd CuSO4 đều tác dụng được với

Câu 45 [66631] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dd

Câu 46 [66630] - [Loga.vn]

Kim loại Fe phản ứng được với dd

Câu 47 [66629] - [Loga.vn]

Hai dd đều phản ứng được với kim loại Cu là

Câu 48 [66628] - [Loga.vn]

Kim loại Cu phản ứng được với dd

Câu 49 [66627] - [Loga.vn]

Đồng (Cu) tác dụng được với dd

 

Câu 50 [66626] - [Loga.vn]

Hai kim loại đều phản ứng được với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook