Chi tiết đề thi

Đề Cơ Bản Kỳ Thi THPTQG 2019 Sinh Học 12 - có đáp án chi tiết

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59420] - [Loga.vn]

Cho các hình thức sinh sản sau đây:

(1) Giâm sắn, mọc cây sắn. (2) Gieo hạt mướp, mọc cây mướp.

(3) Tre, trúc nảy chồi, mọc cây con. (4) Từ củ khoai lang, mọc cây con.

Có bao nhiêu hình thức sinh sản sinh dưỡng trong những hình thức trên

Câu 2 [59417] - [Loga.vn]

Nghiên cứu ở một loài côn trùng, khi lai giữa bố mẹ thuần chủng, đời F1 đồng loạt xuất hiện ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ thẫm. Tiếp tục cho đực F1 giao phối với cá thể khác nhận được F2 phân li kiểu hình như sau:

Biết mỗi tính trạng do một gen qui định. Tính trạng màu sắc thân do cặp alen Aa quy định, tính trạng hình dạng cánh do cặp alen Bb quy định, tính trạng màu mắt do cặp alen Dd quy định.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

  1. Các tính trạng thân xám, cánh dài mắt đỏ là trội so với thân đen, cánh cụt, mắt hạt lựu.
  2. Tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh di truyền liên kết với nhau.
  1. Cá thể đem lai với F1 có kiểu gen
  1. P có thể có 2 sơ đồ lai khác nhau.

Câu 3 [59414] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, cấu trúc NST không thay đổi sau giảm phân. Người ta cho 2 cơ thể bố mẹ(P) đều có 2 cặp gen dị hợp trên cùng 1 cặp NST tương đồng lai với nhau. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử đều thì kiểu hình mang khác P chiếm 25%.
 2. Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì tỉ lệ kiểu hình đời con là 1 : 2 : 1.
 3. Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì đời con có kiểu hình giống chiếm 50%.
 4. Nếu kiểu gen của P khác nhau thì tỉ lệ kiểu hình lặn 2 tính trạng chiếm 25%.

Câu 4 [59412] - [Loga.vn]

Cho một số thông tin sau:

 1. loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn;
 2. loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y và cá thể có cơ chế xác định giới tính là XY;
 3. loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên Y không có alen tương ứng trên X;
 4. loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X và cá thể có cơ chế xác định giới tính là XO;
 5. loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen trên nhiễm sắc thể thường;

Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Số trường hợp biểu hiện ngay thành kiểu hình là:

Câu 5 [59408] - [Loga.vn]

Nước không có vai trò nào sau đây đối với đời sống thực vật?

 1. Quyết định sự phân bố thực vật trên Trái Đất.
 2. Là thành phần bắt buộc của bất kì tế bào sống nào.
 3. Là dung môi hòa tan muối khoáng và các hợp chất hữu cơ.
 4. Là nguyên liệu tham gia các phản ứng trao đổi chất.
 5. Đảm bảo cho sự thụ tinh kép xảy ra.
 6. Điều hòa nhiệt độ cơ thể.
 7. Tạo sức căng bề mặt của lá, làm lá cứng cáp.
 8. Kết hợp với CO2 tạo H2CO3, kích thích quang hợp xảy ra. Số phương án đúng là

Câu 6 [59404] - [Loga.vn]

 Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen này nằm trên cặp NST số 2. Cho giao phấn giữa hai cây đều thuần chủng thu được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F1, tròn đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỷ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Có bao nhiêu kết luận đúng trong những kết luận dưới đây:

 1. Tần số hoán vị gen là 40%.
 2. Cây F1 có kiểu gen 
 1. Cây có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở F2 chiếm tỉ lệ 49,5%.
 2. Cây có kiểu hình cao, đỏ, dài chiếm tỉ lệ 16,5%.
 3. Cây có kiểu hình lặn về một trong 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 23,25%.

Câu 7 [59402] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ về một bệnh do gen lặn quy định ở người như sau

Cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III hy vọng sinh con bình thường với xác suất là


Câu 8 [59398] - [Loga.vn]

Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

Câu 9 [59396] - [Loga.vn]

Một người phụ nữ tuổi trên 40, trong quá trình phát sinh tế bào trứng đã xảy ra sự không phân li của cặp NST giới tính ở kì sau giảm phân I. Người chồng giảm phân cho tinh trùng bình thường. Nếu người phụ nữ sinh con trong trường hợp này thì đứa trẻ có khả năng bị đột biến lệch bội ở cặp NST giới tính với tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 10 [59394] - [Loga.vn]

Cho các thành tựu:

  1. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.
  2. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.
  3. Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
  4. Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Số nội dung đúng nói về thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là:

Câu 11 [59393] - [Loga.vn]

Một quần thể có tỷ lệ giới tính là 1 : 1. Xét một gen có 2 alen trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Tần số tương đối của alen A trong giới đực của quần thể ban đầu là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở F1

Câu 12 [59391] - [Loga.vn]

Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

 1. Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.
 2. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
 3. Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp.
 4. Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất.
 5. Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

 

Câu 13 [59390] - [Loga.vn]

 Hình gợi ý để mô tả đặc điểm của cơ chế di truyền cấp phân tử đúng với loại sinh vật tương ứng.

Từ hình vẽ người ta rút ra các đặc điểm:

 1. Sản phẩm sau phiên mã trực tiếp làm khuôn cho dịch mã.
 2. Sản phẩm sau phiên mã phải được chế biến lại trước khi dịch mã.
 3. Quá trình phiên mã có thể diễn ra song song với dịch mã.
 4. Quá trình dịch mã diễn ra khi kết thúc phiên mã.
 5. Sự dịch mã có thể có sự tham gia của nhiều ribôxôm.

Số đặc điểm có ở sinh vật nhân sơ mà không có ở sinh vật nhân thực là:

Câu 14 [59385] - [Loga.vn]

Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây?

 

Câu 15 [59381] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là không đúng khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

 1. Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen trong quần thể.
 2. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.
 3. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
 4. Giao phối ngẫu nhiên làm gia tăng áp lực của quá trình đột biến bằng cách phát tán đột biến trong quần thể.
 5. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

Câu 16 [59378] - [Loga.vn]

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác nhau theo kiểu cộng gộp, trong đó cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có độ cao 110 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho các phát biểu sau:

 1. F2 có 10 loại kiểu hình.
 2. Ở F2, loại cây 130 cm chiếm tỉ lệ 15/64.
 3. Ở F2, loại cây 140 cm chiếm tỉ lệ 5/64.
 4. Ở F2, loại cây 150 cm có tỉ lệ bằng tỉ lệ loại cây cao 130 cm.
 5. Ở F2, loại cây 160 cm chiếm tỉ lệ 3/32. Số phát biểu có nội dung đúng là

Câu 17 [59374] - [Loga.vn]

Ơstrôgen có vai trò:

Câu 18 [59372] - [Loga.vn]

Các biện pháp xét nghiệm trước sinh như chọc dò dịch ối hay sinh thiết tua nhau thai, có thể chuẩn đoán sớm được các bệnh di truyền, kĩ thuật này đặc biệt hữu ích với một số bệnh:

Câu 19 [59370] - [Loga.vn]

Sinh sản vô tính ở động vật là:

Câu 20 [59368] - [Loga.vn]

Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng. F1 thu được 100% hoa trắng. Cho cây hoa trắng F1 lai phân tích F2 thu được 299 hoa trắng : 98 hoa đỏ. Số quy luật di truyền có thể chi phối phép lai trên là:

(1) Quy luật phân li. (2) Quy luật hoán vị gen.

(3) Quy luật tương tác bổ trợ (9:7). (4) Quy luật tương tác cộng gộp (15:1).

 1. Quy luật phân li độc lập. (6) Quy luật liên kết gen hoàn toàn.

Câu 21 [59367] - [Loga.vn]

Chiều dài của một gen là 0,51micrômet. Mạch 1 của nó có 400A, 500T, 400G. Phân tử mARN có chiều dài tương ứng vừa được tổng hợp trên mạch 2 của gen có số nu từng loại là:

Câu 22 [59363] - [Loga.vn]

Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu do gen B quy định là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng do gen b quy định. Cho đậu hạt nâu giao phấn với đậu hạt nâu, F1 thu được 601 hạt nâu: 199 hạt trắng. Kiểu gen của P là

Câu 23 [59360] - [Loga.vn]

Cây rừng khộp Tây Nguyên lá rộng rụng lá vào mùa khô do

Câu 24 [59356] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ về hướng tiến hóa hội tụ?

(1) Gai xương rồng và gai hoa hồng.                                     

(2) Cánh dơi và cánh bướm.

    (3) Chi trước của mèo và tay người.      

    (4) Chi trước của chó sói và chi trước của voi.

Câu 25 [59352] - [Loga.vn]

Cảm ứng của động vật là:

Câu 26 [59350] - [Loga.vn]

Trong một hồ nước thải, giàu chất hữu cơ, quá trình diễn thế kèm theo những biến đổi :

Số nội dung nói đúng là

 1. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ở giai đoạn đầu, chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật ưu thế ở giai đoạn cuối.
 2. Hô hấp giảm dần, còn sức sản xuất tăng dần.
 3. Hàm lượng ôxi tăng dần, còn cacbon điôxit giảm dần.
 4. Các loài có kích thước cơ thể nhỏ thay dần bằng các loài có kích thước cơ thể lớn.

Câu 27 [59348] - [Loga.vn]

 Cho chuỗi thức ăn sau đây: Thực vật nổi → Động vật không xương sống → Cá nhỏ → Cá lớn. Cho các phát biểu sau đây:          Số phát biểu đúng là:

 

  1. Bậc dinh dưỡng cấp 4 là cá lớn.
  2. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là cá lớn.
  3. Có 4 mắt xích trong chuỗi thức ăn trên.
  4. Sinh vật sản xuất của chuỗi thức ăn trên là thực vật nổi.            

Câu 28 [59344] - [Loga.vn]

Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do

Câu 29 [59339] - [Loga.vn]

Tính trạng cánh dài ở ruồi giấm (A) là trội so với tính trạng cánh ngắn(a); mắt đỏ (B) trội so với mắt nâu(b) và gen B nằm trên NST giới tính. khi lai ruồi cái cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực cánh ngắn, mắt đỏ, người ta thu đựơc ở đời con: toàn bộ ruồi cái có cánh dài, mắt đỏ: toàn bộ ruồi đực có cánh dài nhưng một nửa có mắt đỏ còn một nửa có mắt nâu. Ruồi bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào?

Câu 30 [59335] - [Loga.vn]

Hiệu suất sinh thái là

Câu 31 [59332] - [Loga.vn]

Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở:

Câu 32 [59329] - [Loga.vn]

Hạt nảy mầm cần dinh dưỡng từ đâu?

Câu 33 [59328] - [Loga.vn]

Kết quả nào dưới đây được hình thành từ nguyên tắc bổ sung?

Câu 34 [59325] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về mối quan hệ cạnh tranh?

Câu 35 [59324] - [Loga.vn]

Cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3 aaBB: 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tỉ lệ cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn sau một thế hệ là

Câu 36 [59321] - [Loga.vn]

Trong hai loại đột biến trội và đột biến lặn loại đột biến nào có vai trò quan trọng hơn đối với tiến hoá? Vì sao?

Câu 37 [59318] - [Loga.vn]

Xét cá thể có kiểu gen quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Loại giao tử nào chiếm tỉ lệ 12%?

Câu 38 [59314] - [Loga.vn]

Sinh vật nào sau đây là sinh vật chuyển gen?

Câu 39 [59311] - [Loga.vn]

Cây hấp thụ Canxi ở dạng:

 

Câu 40 [59310] - [Loga.vn]

 Điều không đúng với cơ chế tự nhân đôi của ADN?

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook