Chi tiết đề thi

đề công dân

anhlonglol111
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45280] - [Loga.vn]

Cho một điện tích thử q> 0 chuyển động trong một điện trường đều dọc theo đường sức điện, theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

Câu 2 [45936] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 3 [56140] - [Loga.vn]

Cho một dây dẫn điện được uốn thành vòng tròn bán kính R = 20cm. Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn có cường độ I = 10 A. Cường độ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu ?

Câu 4 [34249] - [Loga.vn]

Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto là phần cảm gồm 10 cặp cực quay với tốc độ 360 vòng/phút. Tần số dòng điện do máy phát ra có giá trị

Câu 5 [40996] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ i = 4cos2πft A (f>0). Đại lượng f được gọi là:

Câu 6 [45904] - [Loga.vn]

Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì

Câu 7 [54793] - [Loga.vn]

Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ $\text{\vec{B}}$ một góc \[{{30}^{0}}\]. Từ thông qua khung dây bằng

Câu 8 [38869] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

Câu 9 [54789] - [Loga.vn]

Biểu thức của cường độ dòng điện là \[i\text{ }=\text{ }4cos(100\pi t\text{ }-\frac{\pi }{4})\] A. Tại thời điểm t = 20,18 s, cường độ dòng điện có giá trị là

Câu 10 [39031] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos5πt A. Dòng điện này có cường độ hiệu dụng bằng :

Câu 11 [56732] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là\[{{U}_{R}},\text{ }{{U}_{L}},\text{ }{{U}_{C}}\] . Biết \[{{U}_{L}}=2{{U}_{C}}=\frac{2}{\sqrt{3}}{{U}_{R}}\]. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 12 [41262] - [Loga.vn]

Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

Câu 13 [36056] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ vào hai đầu mạch gồm R, L, C (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp thì cường độ trong mạch $i={{I}_{0}}\cos \omega t$. Mạch này có:

Câu 14 [46366] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

Câu 15 [47049] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook