Chi tiết đề thi

Đề cương ôn thi môn sinh học lớp 9 chương 2 và chương 3

ctvloga3
2 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51896] - [Loga.vn]

cặp NST tương đồng là

Câu 2 [51895] - [Loga.vn]

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là

Câu 3 [51894] - [Loga.vn]

Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là

Câu 4 [51893] - [Loga.vn]

Thành phần hóa học của NST

Câu 5 [51892] - [Loga.vn]

Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là

Câu 6 [51891] - [Loga.vn]

ở trạng thái co ngắn, chiều dài của NST là

Câu 7 [51890] - [Loga.vn]

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST vào kì:

Câu 8 [51889] - [Loga.vn]

Trong tế bào của các loài sinh vật, NST có dạng

Câu 9 [51888] - [Loga.vn]

NST là cấu trúc có ở

Câu 10 [51887] - [Loga.vn]

Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 11 [51886] - [Loga.vn]

Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ có thể 3 nhiễm?

Câu 12 [51885] - [Loga.vn]

Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Câu 13 [51884] - [Loga.vn]

Phát sinh thể dị bội là do:

Câu 14 [51883] - [Loga.vn]

Ở cà độc dược 2n = 24, thể dị bội 2n+1 sẽ là

Câu 15 [51882] - [Loga.vn]

Thể dị bội là:

Câu 16 [51881] - [Loga.vn]

Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

Câu 17 [51880] - [Loga.vn]

Loại biến dị không di truyền được cho thế hệ sau là:

Câu 18 [51879] - [Loga.vn]

Hậu quả của đột biến gen là:

Câu 19 [51878] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của đột biến gen là:

Câu 20 [51877] - [Loga.vn]

Đặc điểm của thực vật đa bội là:

Câu 21 [51876] - [Loga.vn]

Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

Câu 22 [51875] - [Loga.vn]

Kí hiệu bộ NST dưới đây được dùng để chỉ thể 2 nhiễm là:

Câu 23 [51874] - [Loga.vn]

Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

Câu 24 [51873] - [Loga.vn]

Bệnh Đao có ở người xảy ra là do trong tế bào sinh dưỡng:

Câu 25 [51872] - [Loga.vn]

Dạng đột biến dưới đây  được ứng dụng trong sản xuất rượu bia là:

Câu 26 [51871] - [Loga.vn]

Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

Câu 27 [51870] - [Loga.vn]

Nguyên nhân gây ra đột biến là gì?

Câu 28 [51869] - [Loga.vn]

Loại biến dị di truyền được cho thế hệ sau là:

Câu 29 [51868] - [Loga.vn]

Biến dị làm thay đổi cấu trúc của gen được gọi là:

Câu 30 [51867] - [Loga.vn]

Hãy xác định trong biến dị dưới đây, biến dị nào di truyền?

Câu 31 [51866] - [Loga.vn]

Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 32 [51865] - [Loga.vn]

Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

Câu 33 [51864] - [Loga.vn]

Đột biến số lượng NST bao gồm:

Câu 34 [51863] - [Loga.vn]

Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

Câu 35 [51862] - [Loga.vn]

Đột biến NST là loại biến dị:

Câu 36 [51861] - [Loga.vn]

Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nuclêôitit của gen là :

Câu 37 [51860] - [Loga.vn]

Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen là:

Câu 38 [51859] - [Loga.vn]

Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

Câu 39 [51858] - [Loga.vn]

Đột biến là những biến đổi xảy ra ở:

Câu 40 [51897] - [Loga.vn]

Bộ NST 2n = 48 là của loài

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook