Chi tiết đề thi

đề dễ quá là dễ

phantom.ren3
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
1
1 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32580] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa theo phương Ox có đồ thị li độ - thời gian được cho như hình vẽ. Hiệu số \[{{t}_{2}}\text{ }{{t}_{1}}\] gần nhất giá trị nào sau đây.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook