Chi tiết đề thi

ĐỀ HAY 2019

tungnguyenhuu23
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69765] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây giúp hiệu quả hoạt động hô hấp ở chim đạt cao nhất trong các động vật có xương sống trên cạn?
I. Không khí giàu O2 đi qua các ống khí liên tục kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra.
II. Không có khí cặn trong phổi.
III. Hoạt động hô hấp kép nhờ hệ thống ống khí và túi khí.
IV Chim có đời sống bay lượn trên cao nên sử dụng được không khí sạch, giàu O2 hơn.

Câu 2 [67941] - [Loga.vn]

Hai bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho 1 loại axit amin. Hiện tượng này thuộc đặc điểm nào sau đây của
mã di truyền?
 

Câu 3 [69009] - [Loga.vn]

Loài động vật nào sau đây chỉ có tiêu hoá nội bào mà chưa có tiêu hóa ngoại bào?
 

Câu 4 [69712] - [Loga.vn]

Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?
 

Câu 5 [59405] - [Loga.vn]

Người ta thường bảo quản hạt giống bằng phương pháp bảo quản khô. Nguyên nhân chủ yếu là vì

Câu 6 [47158] - [Loga.vn]

Lá cây Họ đậu cụp lại vào buổi tối thuộc hình thức vận động sinh trưởng nào?

Câu 7 [46240] - [Loga.vn]

Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu 8 [64279] - [Loga.vn]

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở và hô hấp bằng ống khí?
 

Câu 9 [58910] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình quang hợp của thực vật C3, phát biểu nào sau đây đúng?

 

Câu 10 [42343] - [Loga.vn]

 Đoạn ruột nào hấp thụ chủ yếu thức ăn ở người?

           

Câu 11 [68034] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây sẽ làm giảm độ pH của máu người?
 

Câu 12 [64993] - [Loga.vn]

Khi nói về sự giải phóng O2 trong quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 13 [41178] - [Loga.vn]

Sự khử cực của sợi trục được tạo ra do:

Câu 14 [67934] - [Loga.vn]

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

Câu 15 [59422] - [Loga.vn]

Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

Câu 16 [58911] - [Loga.vn]

Khi nói về tuần hoàn của cá, phát biểu nào sau đây sai?


Câu 17 [41254] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn hở gặp ở

Câu 18 [69716] - [Loga.vn]

 Người ta phân biệt nhóm thực vậy C3, C4 chủ yếu dựa vào

Câu 19 [69590] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hidrô?
 

Câu 20 [69008] - [Loga.vn]

Ở thực vật có mạch, nước được vận chuyển từ rễ lên lá chủ yếu theo con đường nào sau đây?
 

Câu 21 [41252] - [Loga.vn]

Yếu tố nào ngăn cản sự lọc ở cầu thận:

Câu 22 [44218] - [Loga.vn]

Áp suất không khí

Câu 23 [64994] - [Loga.vn]

Ở cừu, bộ phận nào sau đây của dạ dày có chức năng tiết enzim pepsin để tiêu hóa protein?
 

Câu 24 [47159] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào có chu trình Canvil?

Câu 25 [70873] - [Loga.vn]

Cây hấp thụ Canxi dạng:

Câu 26 [59415] - [Loga.vn]

Khi làm thí nghiệm về hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống đậu: bình 1 chứa 2kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 2 chứa 2kg hạt mới nhú mầm, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 4 chứa 1kg hạt khô. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 27 [47161] - [Loga.vn]

Trong cây táo, đường được chuyển đến từ… đến…

Câu 28 [69594] - [Loga.vn]

Trong quá trình phiên mã, loại nucleotit nào sau đây sẽ liên kết với nucleotit loại A của mạch gốc?
 

Câu 29 [59418] - [Loga.vn]

Khi nói về tiêu hóa của thú ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 30 [64995] - [Loga.vn]

Một gen của sinh vật nhân thực có tỉ lệ $\frac{A + T}{G+X}=\frac{3}{7}$. Số nuclêôtit loại G của gen này chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook