Chi tiết đề thi

Đề HSG cấp Quốc gia

thanhqtqptb2006
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61151] - [Loga.vn]

Kết quả của $\left[ -4;1 \right)\cup \left( -2;3 \right]$

Câu 2 [14636] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 3 [61268] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề: “ Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

Câu 4 [61391] - [Loga.vn]

] Cho hai tập hợp $A=\left( -3\,;\,3 \right)$ và $B=\left( 0\,;\,+\infty \right)$. Tìm $A\cup B$.

Câu 5 [14667] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook