Chi tiết đề thi

ĐỀ KHẢO SÁTNGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 6 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THCS VĨNH TƯỜNG

ctvloga14
2 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56837] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa ?

Câu 2 [56836] - [Loga.vn]

Lợi ích của việc nuôi ong trong vườn cây ăn quả:

Câu 3 [56835] - [Loga.vn]

Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ kín cửa ?

Câu 4 [56834] - [Loga.vn]

Phần lớn nước vào cây được sử dụng làm gì ?

Câu 5 [56833] - [Loga.vn]

Cây có thân mọng nước thường gặp ở đâu ?

Câu 6 [56832] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau nhóm nào toàn cây có rễ chùm:

Câu 7 [56831] - [Loga.vn]

Thực vật có mấy kiểu gân lá?

Câu 8 [56830] - [Loga.vn]

Tế bào ở mô nào dưới đây có khả năng phân chia ?

Câu 9 [56829] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là hoa:

Câu 10 [56828] - [Loga.vn]

Củ nghệ thuộc loại thân biến dạng là:

Câu 11 [56827] - [Loga.vn]

Rau má sinh sản bằng:

Câu 12 [56826] - [Loga.vn]

Cây xương rồng không có lá thì chức năng quang hợp do bộ phận nào?

Câu 13 [56825] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào nên bấm ngọn:

Câu 14 [56824] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 15 [56823] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa?

Câu 16 [56822] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây thân cỏ là:

Câu 17 [56821] - [Loga.vn]

Nguyên liệu của quá trình quang hợp là:

Câu 18 [56820] - [Loga.vn]

Hạt trong quả do bộ phận nào biến đổi thành ?

Câu 19 [56819] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của hoa về sau phát triển thành quả ?

Câu 20 [56818] - [Loga.vn]

Cắt một đoạn cành sau đó cắm xuống đất ẩm để mọc thành cây mới gọi là:

Câu 21 [56817] - [Loga.vn]

Củ hành bộ phận biến dạng là:

Câu 22 [56816] - [Loga.vn]

Củ khoai lang có kiểu sinh sản bằng:

Câu 23 [56815] - [Loga.vn]

Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu ?

Câu 24 [56814] - [Loga.vn]

Chức năng của lỗ khí là:

Câu 25 [56813] - [Loga.vn]

Cây xương rồng thuộc loại thân biến dạng:

Câu 26 [56812] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 27 [56811] - [Loga.vn]

Nhóm nào sau đây là nhóm thân leo ?

Câu 28 [56810] - [Loga.vn]

Chồi hoa phát triển thành bộ phận nào của cây ?

Câu 29 [56809] - [Loga.vn]

Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Câu 30 [56808] - [Loga.vn]

Trong thân non chất hữu cơ được vận chuyển nhờ bộ phận nào ?

Câu 31 [56807] - [Loga.vn]

Những loại cây nào khi trồng thì không bấm ngọn:

Câu 32 [56806] - [Loga.vn]

Các loại thân chính gồm:

Câu 33 [56805] - [Loga.vn]

Giác mút là loại rễ đảm nhận chức năng:

Câu 34 [56804] - [Loga.vn]

Trong các miền của rễ, miền nào là quan trọng nhất ?

Câu 35 [56803] - [Loga.vn]

Vai trò của miền hút là:

Câu 36 [56802] - [Loga.vn]

Rễ chùm mọc ra từ bộ phận nào ?

Câu 37 [56801] - [Loga.vn]

Sau quá trình phân chia, từ một tế bào phân chia thành:

Câu 38 [56800] - [Loga.vn]

Trong tế bào bộ phận đảm nhiệm chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:

Câu 39 [56799] - [Loga.vn]

Trong các dấu hiệu sau đây dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống ?

Câu 40 [56798] - [Loga.vn]

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook