Chi tiết đề thi

đề kiểm tra 1 tiết

leaderseventeen
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51732] - [Loga.vn]

Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng xắp xỉ là 1:1

Câu 2 [51697] - [Loga.vn]

Hiện tượng di truyền liên kết là do

Câu 3 [51842] - [Loga.vn]

Đặc điểm của NST giới tính là:

A. B.

C. i D.

Câu 4 [51487] - [Loga.vn]

NST giới tính là:

Câu 5 [51835] - [Loga.vn]

Hiện tượng di truyền liên kết là do:

Câu 6 [51731] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là

Câu 7 [52041] - [Loga.vn]

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Câu 8 [51683] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc có ở

Câu 9 [51875] - [Loga.vn]

Kí hiệu bộ NST dưới đây được dùng để chỉ thể 2 nhiễm là:

Câu 10 [51896] - [Loga.vn]

cặp NST tương đồng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook