Chi tiết đề thi

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

tungnguyenhuu23
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41254] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn hở gặp ở

Câu 2 [67934] - [Loga.vn]

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

Câu 3 [64279] - [Loga.vn]

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở và hô hấp bằng ống khí?
 

Câu 4 [47161] - [Loga.vn]

Trong cây táo, đường được chuyển đến từ… đến…

Câu 5 [45628] - [Loga.vn]

Nếu RQ > 1 nghĩa là

Câu 6 [58911] - [Loga.vn]

Khi nói về tuần hoàn của cá, phát biểu nào sau đây sai?


Câu 7 [69712] - [Loga.vn]

Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?
 

Câu 8 [47323] - [Loga.vn]

Kali có chức năng chủ yếu nào và khi thiếu kali, cây có triệu chứng gì?

Câu 9 [59410] - [Loga.vn]

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?

Câu 10 [67941] - [Loga.vn]

Hai bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho 1 loại axit amin. Hiện tượng này thuộc đặc điểm nào sau đây của
mã di truyền?
 

Câu 11 [46240] - [Loga.vn]

Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu 12 [69590] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hidrô?
 

Câu 13 [41170] - [Loga.vn]

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì:

Câu 14 [41234] - [Loga.vn]

Các enzim của hệ tiêu hóa (pepsin, tripsin, …) tiết ra dưới dạng tiền hoạt động có ý nghĩa

Câu 15 [41177] - [Loga.vn]

Sự xuất hiện đường glucose trong nước tiểu:

Câu 16 [58900] - [Loga.vn]

Khử nitrat là quá trình

Câu 17 [42343] - [Loga.vn]

 Đoạn ruột nào hấp thụ chủ yếu thức ăn ở người?

           

Câu 18 [46187] - [Loga.vn]

Cơ tim không co cứng vì có

Câu 19 [69009] - [Loga.vn]

Loài động vật nào sau đây chỉ có tiêu hoá nội bào mà chưa có tiêu hóa ngoại bào?
 

Câu 20 [69765] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây giúp hiệu quả hoạt động hô hấp ở chim đạt cao nhất trong các động vật có xương sống trên cạn?
I. Không khí giàu O2 đi qua các ống khí liên tục kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra.
II. Không có khí cặn trong phổi.
III. Hoạt động hô hấp kép nhờ hệ thống ống khí và túi khí.
IV Chim có đời sống bay lượn trên cao nên sử dụng được không khí sạch, giàu O2 hơn.

Câu 21 [47159] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào có chu trình Canvil?

Câu 22 [59405] - [Loga.vn]

Người ta thường bảo quản hạt giống bằng phương pháp bảo quản khô. Nguyên nhân chủ yếu là vì

Câu 23 [47158] - [Loga.vn]

Lá cây Họ đậu cụp lại vào buổi tối thuộc hình thức vận động sinh trưởng nào?

Câu 24 [48016] - [Loga.vn]

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

Câu 25 [69008] - [Loga.vn]

Ở thực vật có mạch, nước được vận chuyển từ rễ lên lá chủ yếu theo con đường nào sau đây?
 

Câu 26 [59415] - [Loga.vn]

Khi làm thí nghiệm về hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống đậu: bình 1 chứa 2kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 2 chứa 2kg hạt mới nhú mầm, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 4 chứa 1kg hạt khô. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 27 [64994] - [Loga.vn]

Ở cừu, bộ phận nào sau đây của dạ dày có chức năng tiết enzim pepsin để tiêu hóa protein?
 

Câu 28 [47176] - [Loga.vn]

Xét một cá thể mang 2 cặp gen dị hợp cho 4 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau. Nếu cá thể đó tự phối thì đời con F1 sẽ có số loại kiểu gen là:

Câu 29 [67936] - [Loga.vn]

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ hoạt động của cơ quan nào sau đây ?
 

Câu 30 [41178] - [Loga.vn]

Sự khử cực của sợi trục được tạo ra do:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook