Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6 trường THCS Cao Kỳ

ctvloga14
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58363] - [Loga.vn]

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây có hoa

Câu 2 [58362] - [Loga.vn]

Tại sao trước khi gieo hạt phải làm đất tươi xốp?

Câu 3 [58361] - [Loga.vn]

Hạt của cây hai lá mầm khác với hạt của cây một lá mầm ở diểm nào?

Câu 4 [58360] - [Loga.vn]

Thế nào là hoa giao phấn?

Câu 5 [58359] - [Loga.vn]

Thế nào là hoa tự thụ phấn?

Câu 6 [58358] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của hoa tạo hạt :

Câu 7 [58357] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của hoa tạo thành quả:

Câu 8 [58356] - [Loga.vn]

Thụ phấn là gì?

Câu 9 [58355] - [Loga.vn]

Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào?

Câu 10 [58354] - [Loga.vn]

Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào?

Câu 11 [58353] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không có ở quả thịt?

Câu 12 [58352] - [Loga.vn]

Hoa giao phấn thường có ở những hoa :

Câu 13 [58351] - [Loga.vn]

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn :

Câu 14 [58350] - [Loga.vn]

Sau khi thụ tinh, bộ phận nào phát triển thành hạt :

Câu 15 [58349] - [Loga.vn]

Những hoa thụ phấn bằng sâu bọ có đặc điểm gì:

Câu 16 [58348] - [Loga.vn]

Căn cứ để phân chia các loại hoa là :

Câu 17 [58347] - [Loga.vn]

Nhuỵ hoa gồm những bộ phận nào :

Câu 18 [58346] - [Loga.vn]

Hoa gồm các bộ phận chính :

Câu 19 [58345] - [Loga.vn]

Ghép cây là

Câu 20 [58344] - [Loga.vn]

Cây hô hấp vào:

Câu 21 [58343] - [Loga.vn]

Sự thoát hơi nước qua lá có tác dụng :

Câu 22 [58342] - [Loga.vn]

Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

Câu 23 [58341] - [Loga.vn]

Nếu không có oxi thì cây

Câu 24 [58340] - [Loga.vn]

Khi hô hấp thì cây lấy khí:

Câu 25 [58339] - [Loga.vn]

Rễ móc là:

Câu 26 [58338] - [Loga.vn]

Những cây có rễ củ như là:

Câu 27 [58337] - [Loga.vn]

Giác mút là loại rễ biến dạng để:

Câu 28 [58336] - [Loga.vn]

Rễ hô hấp có ở cây:

Câu 29 [58335] - [Loga.vn]

Các loại thân chính là :

Câu 30 [58334] - [Loga.vn]

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia :

Câu 31 [58333] - [Loga.vn]

Cấu tạo phần thịt vỏ của thân là:

Câu 32 [58332] - [Loga.vn]

Những cơ quan nào tham gia hô hấp ở cây :

Câu 33 [58331] - [Loga.vn]

Sản phẩm của quá trình quang hợp là :

Câu 34 [58330] - [Loga.vn]

Những cây có hoa là : A. B.

Câu 35 [58369] - [Loga.vn]

Khi làm cột nhà , trụ cầu… ngưòi ta dùng phần nào của cây :

Câu 36 [58368] - [Loga.vn]

Những cây trồng bằng cách chiết cành :

Câu 37 [58367] - [Loga.vn]

Mạch rây có chức năng:

Câu 38 [58366] - [Loga.vn]

Thân to ra là do:

Câu 39 [58365] - [Loga.vn]

Những cây rễ cọc là :

Câu 40 [58364] - [Loga.vn]

Rễ cọc có đặc điểm gì :

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook