Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý Trường THPT Phan Châu Trinh - Quảng Nam

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48426] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là $U_{MN}$, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

Câu 2 [48425] - [Loga.vn]

Suất điện động của một pin 1,5V. Công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích + 4C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là:

Câu 3 [48424] - [Loga.vn]

Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm . Cường độ điện trường giữa hai bản là 3000V/m. Sát bản mang điện dương người ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng m = 4,5.1$0^{-6}$g và có điện tích q =1,5.1$0^{-2}$C. Vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào bản âm là

Câu 4 [48423] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (έ=81) cách nhau 3cm.Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.1$0^{-5}$N. Độ lớn của các điện tích đó là

Câu 5 [48422] - [Loga.vn]

Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

Câu 6 [48421] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 7 [48420] - [Loga.vn]

Muốn mắc ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 9V thì:

Câu 8 [48419] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A va B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích $q_1$ =16.1$0^{-8}$ C và $q_2$= -9.1$0^{-8}$ C. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm

Câu 9 [48418] - [Loga.vn]

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

Câu 10 [48417] - [Loga.vn]

Điện tích của êlectron là - 1,6.1$0^{19}$(C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

Câu 11 [48416] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 1,6.1$0^{-4}$ (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng $F_2$ = 2,5.1$0^{-4}$ (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

Câu 12 [48415] - [Loga.vn]

Dòng điện không đổi là dòng điện:

Câu 13 [48414] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây ?

Câu 14 [48413] - [Loga.vn]

Công thức xác định công suất của nguồn điện là:

Câu 15 [48412] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động \[\xi \]=3V, điện trở trong r =1 \[\Omega \] được nối với một điện trở R =1\[\Omega \] thành một mạch kín . Công suất của nguồn điện là

Câu 16 [48411] - [Loga.vn]

Một mạch điện có 2 điện trở 3Ω va 6Ω mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1Ω. Hiệu suất của nguồn điện là:

Câu 17 [48410] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 18 [48409] - [Loga.vn]

Một ắcquy có suất điện động x=2 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.1$0^3$J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 19 [48408] - [Loga.vn]

Một mạch điện có nguồn là 1pin 9V, điện trở trong 0,5Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8Ω mắc song song.Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

Câu 20 [48407] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 21 [48406] - [Loga.vn]

Khi một điện tích q = –2 mC di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công –6mJ. Hiệu điện thế $U_{MN}$ bằng:

Câu 22 [48405] - [Loga.vn]

Theo định nghĩa, dòng điện là

Câu 23 [48404] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = 36 μC và $q_2$ = 4 μC đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm A và B cách nhau 100cm. Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí trong đoạn AB và cách A một đoạn là

Câu 24 [48403] - [Loga.vn]

Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng lên 3 lần thì điện dung của tụ điện sẽ

Câu 25 [48402] - [Loga.vn]

Việc ghép nối tiếp các nguồn điện thành bộ có được bộ nguồn có:

Câu 26 [48401] - [Loga.vn]

Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

Câu 27 [48400] - [Loga.vn]

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào:

Câu 28 [48399] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích -4.1$0^{-7}$ C và +4.1$0^{-7}$ C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 29 [48398] - [Loga.vn]

Có hai điện tích điểm $q_1$và $q_2$, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 30 [48397] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung 500pF . Khi đặt một hiệu điện thế 220V vào hai bản cực của tụ.Tính điện tích của tụ điện?

Câu 31 [48396] - [Loga.vn]

Để tích điện cho tụ điện phải

Câu 32 [48395] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Culông giữa chúng sẽ:

Câu 33 [48394] - [Loga.vn]

Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận điịnh sau, nhận định không đúng là:

Câu 34 [48393] - [Loga.vn]

Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động 12V, điện trở trong 2,5Ω, mạch ngoài gồm các điện trở $R_1$ = 1,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ của mạch ngoài lớn nhất thì R phải có giá trị:

Câu 35 [48392] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây không đúng?

Câu 36 [48391] - [Loga.vn]

Theo định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch tỉ lệ thuận với

Câu 37 [48390] - [Loga.vn]

Hai điện trở giống nhau dùng để mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc chúng nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là 30 W. Nếu mắc chúng song song rồi mắc chúng vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là:

Câu 38 [48389] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có điện trở trong 1Ω được mắc với điện trở 4 Ω tạo thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 10V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là:

Câu 39 [48388] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích

Câu 40 [48387] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook