Chi tiết đề thi

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG 1

ctvloga255
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57012] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Tại các thời điểm \[{{t}_{1}}=2\left( s \right)\] và \[{{t}_{2}}=6\left( s \right)\], tọa độ tương ứng của vật là \[{{x}_{1}}=20\left( m \right)\] và \[{{x}_{2}}=4\left( m \right)\]. Kết luận nào sau đây là không chính xác ?

Câu 2 [57011] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật ?

Câu 3 [57010] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật ?

Câu 4 [57009] - [Loga.vn]

Chọn phương án sai ?Chuyển động rơi tự do:

Câu 5 [57008] - [Loga.vn]

Chuyển động rơi tự do có

Câu 6 [57007] - [Loga.vn]

Chọn câu sai ?

Câu 7 [57006] - [Loga.vn]

Tính chất chuyển động rơi tự do:

Câu 8 [57005] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây được xem là sự rơi tự do

Câu 9 [57004] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ?

Câu 10 [57003] - [Loga.vn]

Cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau \[20\left( km \right)\], có hai ô tô chuyển động thẳng đều, xe A đuổi theo xe B với vận tốc lần lượt là \[40\left( km\text{/}h \right)\] và \[30\left( km\text{/}h \right)\]. khoảng cách giữa hai xe sau \[1,5\] giờ và sau \[3\] giờ lần lượt là:

Câu 11 [57002] - [Loga.vn]

Một bánh xe có bán kính \[0,25\left( m \right)\] quay đều quanh trục với tốc độ \[500\] vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm trên vành bánh xe có giá trị

Câu 12 [57001] - [Loga.vn]

Một vòng tròn bán kính \[R=10\left( cm \right)\] quay điều quanh tâm điểm với tốc độ góc \[\text{ }\!\!\omega\!\!\text{ }=628\left( rad\text{/}s \right)\]. Chu kì T và tần số vòng quay n trong một giây lần lượt có giá trị là

Câu 13 [57000] - [Loga.vn]

Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm (liên quan đến chuyển động ngày đêm của Trái Đất) của điểm trên mặt đất nằm tại vĩ tuyến \[\alpha ={{60}^{o}}\] (bán kính Trái Đất bằng \[6400km\]) bằng

Câu 14 [56999] - [Loga.vn]

Một vòng tròn bán kính \[R=10\left( cm \right)\] quay điều quanh tâm điểm với tốc độ góc \[\text{ }\!\!\omega\!\!\text{ }=628\left( rad\text{/}s \right)\]. Tốc độ dài bằng bao nhiêu ?

Câu 15 [56998] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động tròn với tần số \[20\] vòng/giây. Nếu bán kính quỹ đạo là \[50\left( cm \right)\] thì tốc độ của chuyển động sẽ là

Câu 16 [56997] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động theo vòng tròn bán kính \[R=100\left( cm \right)\] với gia tốc hướng tâm là \[a=4\left( cm\text{/}{{s}^{2}} \right)\]. Chu kì T chuyển động của vật đó bằng

Câu 17 [56996] - [Loga.vn]

. Một bánh xe có đường kính \[600\left( mm \right)\] quay xung quanh trục với tần số \[5,0\left( {{s}^{-1}} \right)\]. Tính vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe ?

Câu 18 [56995] - [Loga.vn]

Chuyển động tròn đều, bán kính R có gia tốc

Câu 19 [56994] - [Loga.vn]

Biểu thức nào sau đây nói lên mối liên hệ giữa tốc độ góc w, tốc độ dài v và chu kì T ?

Câu 20 [56993] - [Loga.vn]

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài v và tần số f trong chuyển động tròn đều là

Câu 21 [56992] - [Loga.vn]

. Chọn câu trả lời sai ? Chuyển động của các vật dưới đây là chuyển động tròn đều:

Câu 22 [56991] - [Loga.vn]

Theo đồthị trên, hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km và vận tốc của xe là bao nhiêu ?

Câu 23 [56990] - [Loga.vn]

Dựa vào đồ thị bên để trả lời câu hỏi. Ô tô chạy từ A đến B như hình vẽ trên một đường thẳng. Ô tô xuất phát từ đâu và lúc nào ?

Câu 24 [56989] - [Loga.vn]

Tp. Hồ Chí Minh cách Tp. Cần Thơ \[250\left( km \right)\]. Lúc \[7\]giờ sáng, hai ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe xuất phát từ Tp. HCM có vận tốc \[{{v}_{1}}=60\left( km\text{/}h \right)\], xe khởi hành từ Tp. Cần Thơ có vận tốc \[{{v}_{1}}=40\left( km\text{/}h \right)\]. Hỏi hai ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? Tại vị trí cách Tp. Cần Thơ bao nhiêu kilomet ? Giả sử rằng Tp. Cần Thơ và Tp. HCM nằm trên một đường thẳng và hai xe chuyển động với vận tốc không đổi.

Câu 25 [56988] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của vật dọc theo trục Ox có dạng: \[x=4t-10\text{ }\left( km;h \right)\]. Độ dời của chất điểm trong thời gian từ 2h đến 4h là

Câu 26 [56987] - [Loga.vn]

Lúc 15 giờ 30 phút xe ô tô đang chay trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì sau đây ?

Câu 27 [56986] - [Loga.vn]

Dựa vào đồ thị bên . Phương trình chuyển động của vật là

Câu 28 [56985] - [Loga.vn]

Dựa vào đồ thị bên. Thông tin nào sau đây là sai ?

Câu 29 [56984] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : \[x=4t+10\] (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu ?

Câu 30 [56983] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : \[x=4t-10\] (x đo bằng km, t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu ?

Câu 31 [56982] - [Loga.vn]

. Theo lịch trình tại bến xe Miền Tây \[\left( Tp.\text{ }HCM \right)\] thì ô tô chở khách trên tuyến Sài Gòn – Mỹ Thuận chạy từ \[6\]giờ sáng, đi qua Tp. Mỹ Tho lúc \[7\]giờ \[15\]phút. Sài Gòn cách Tp. Mỹ Tho \[60\left( km \right)\], cách Mỹ Thuận \[105\left( km \right)\]. Xe ô tô chạy liên tục không nghỉ chỉ dừng lại \[10\] phút tại Tp. Mỹ Tho để đón và trả khách. Thời gian và quãng đường xe ôtô chạy tới Mỹ Thuận đối với hành khách lên xe tại Tp. Mỹ Tho là

Câu 32 [56981] - [Loga.vn]

Trong chuyển động chậm dần đều thì

Câu 33 [56980] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng ?

Câu 34 [56979] - [Loga.vn]

Gia tốc là một đại lượng

Câu 35 [56978] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai ?

Câu 36 [56977] - [Loga.vn]

Trong công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi dừng lại: \[s={{v}_{o}}t+\frac{1}{2}a{{t}^{2}}\] thì:

Câu 37 [56976] - [Loga.vn]

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động:

Câu 38 [56975] - [Loga.vn]

Chọn câu sai ? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu

Câu 39 [56974] - [Loga.vn]

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều

Câu 40 [56973] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là không đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook