Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
7
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49426] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng :

Câu 2 [50091] - [Loga.vn]

Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

Câu 3 [51073] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ độ cứng k khi treo một vật nhỏ khối lượng m=100g thì dãn một đoạn x=1cm, cho gia tốc rơi tự do g=10m/$s^2$. Treo hệ lò xo và vật vào trần toa tàu chuyển động theo phương ngang thì thấy trục của lò xo lệch góc 3$0^0$ so với phương thẳng đứng. Tính gia tốc toa tàu.

Câu 4 [50148] - [Loga.vn]

Một lực $F_1$ tác dụng lên vật khối lượng m1.Một lực $F_3$ tác dụng lên vật khối lượng $m_3$. Nếu $F_3$ = $F_1$/3 và $m_1$=2$m_3$/5 thì mối quan hệ giữa hai gia tốc $a_1$/$a_3$ là

Câu 5 [49376] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng :

Câu 6 [50125] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m=100kg chuyển động nhanh dần đều. Kể từ khi bắt đầu chuyển động, vật đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là :

Câu 7 [50283] - [Loga.vn]

Một tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60R, R là bán kính Trái Đất. Khối lượng của Mặt Trăng bằng 1/81 khối lượng của Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng khi tàu ở cách tâm Trái Đất một khoảng bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook