Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50091] - [Loga.vn]

Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

Câu 2 [50283] - [Loga.vn]

Một tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60R, R là bán kính Trái Đất. Khối lượng của Mặt Trăng bằng 1/81 khối lượng của Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng khi tàu ở cách tâm Trái Đất một khoảng bằng

Câu 3 [51073] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ độ cứng k khi treo một vật nhỏ khối lượng m=100g thì dãn một đoạn x=1cm, cho gia tốc rơi tự do g=10m/$s^2$. Treo hệ lò xo và vật vào trần toa tàu chuyển động theo phương ngang thì thấy trục của lò xo lệch góc 3$0^0$ so với phương thẳng đứng. Tính gia tốc toa tàu.

Câu 4 [49376] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng :

Câu 5 [49426] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng :

Câu 6 [50148] - [Loga.vn]

Một lực $F_1$ tác dụng lên vật khối lượng m1.Một lực $F_3$ tác dụng lên vật khối lượng $m_3$. Nếu $F_3$ = $F_1$/3 và $m_1$=2$m_3$/5 thì mối quan hệ giữa hai gia tốc $a_1$/$a_3$ là

Câu 7 [50125] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m=100kg chuyển động nhanh dần đều. Kể từ khi bắt đầu chuyển động, vật đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là :

Câu 8 [50282] - [Loga.vn]

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km. Biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.1$0^{-11}$ N$m^2$/k$g^2$ và lấy g = 10m/$s^2$. Lực hấp dẫn giữa chúng so với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g là

Câu 9 [50136] - [Loga.vn]

Một lực tác dụng vào một vật có khối lượng 10kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 4m/s đến 10m/s trong thời gian 2s. Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian ấy là bao nhiêu?

Câu 10 [51059] - [Loga.vn]

Một hợp lực 1,0N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là

Câu 11 [50737] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s theo chiều âm. Lúc 7h vật cách góc tọa độ 20 m. Viết phương trình chuyển động của vật chọn gốc thời gian lúc 7h.

Câu 12 [50087] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng qui có độ lớn $F_1$ = $F_2$ = 20 N . Độ lớn của hợp lực là F = 34,6 N khi hai lực thành phần hợp với nhau một góc là

Câu 13 [50134] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng m=5tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=9,8m/$s^2$. Áp lực của xe tải tác dụng mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng

Câu 14 [51062] - [Loga.vn]

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ( coi là cung tròn ) với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10 m/$s^2$

Câu 15 [50007] - [Loga.vn]

Một vật trọng lượng P = 20 N được treo vào dây AB = 2 m (hình vẽ). Điểm treo ở giữa bị hạ xuống một đoạn CD = 5 cm. Lực căng dây là

Câu 16 [51154] - [Loga.vn]

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ là36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất là bao nhiêu. Biết bán kính cong của cầu là 50m, lấy g = 10m/$s^2$

Câu 17 [51156] - [Loga.vn]

Lực F tác dụng vào vật $m_1$ thì nó thu đ­ược gia tốc 2 m/$s^2$ ,tác dụng vào m2 thì nó thu đ­ược gia tốc 3 m/$s^2$. Khi F tác dụng vào vật có khối l­ượng m = $m_1$ + $m_2$ thì m thu được gia tốc:

Câu 18 [51150] - [Loga.vn]

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian và tầm bay xa của vật là

Câu 19 [51137] - [Loga.vn]

Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

Câu 20 [49835] - [Loga.vn]

Một quả bóng có khối lượng 500g , bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng:

Câu 21 [49424] - [Loga.vn]

Một viên bi chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể). Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 22 [50300] - [Loga.vn]

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 0,50m trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,40kg chuyển động với tốc độ góc không đổi bằng 8,00rad/s. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực căng của dây tác dụng lên hòn đá tại điểm cao nhất là

Câu 23 [51058] - [Loga.vn]

Hai tàu thuỷ có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1km. Lấy g = 10 m/$s^2$, So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một qủa cân có khối lượng 20g.

Câu 24 [50149] - [Loga.vn]

Hai vật $m_1$ =2kg và $m_2$= 1kg tiếp xúc nhau không ma sát trên mặt sàn ngang (h1) người ta tác dụng vào $m_1$ một lực F =3N thì lực và phản lực giữa hai vật là bao nhiêu.

Câu 25 [50103] - [Loga.vn]

Lực 10N là hợp lực của cặp lực không cùng phương nào sau đây:

Câu 26 [51144] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dai tự nhiên 10cm và có đọ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lo xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu?

Câu 27 [51141] - [Loga.vn]

Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng bao nhiêu?

Câu 28 [50275] - [Loga.vn]

Lực tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0kg làm vận tốc của vật tăng dần từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong 3,0s. Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ấy là

Câu 29 [49473] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lò xo sẽ

Câu 30 [49377] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Biết góc của hai lực là 9$0^0$. Hợp lực có độ lớn là

Câu 31 [49834] - [Loga.vn]

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ( coi là cung tròn) với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10 m/$s^2$.

Câu 32 [51139] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N bằng bao nhiêu?

Câu 33 [51147] - [Loga.vn]

Đẩy một cái thùng có khối lượng 50 kg theo phương ngang với lực 150 N làm thùng chuyển động. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/$s^2$

Câu 34 [49514] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng của một lực không đổi làm vận tốc của nó tăng từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong thời gian 3,0 giây. Lực tác dụng vào vật là :

Câu 35 [49515] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/$s^2$. Quãng đường quả bóng đi được là:

Câu 36 [49782] - [Loga.vn]

Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/$s^2$

Câu 37 [49456] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng :

Câu 38 [51063] - [Loga.vn]

Viết phương trình quỹ đạo của một vật ném ngang với vận tốc ban đầu là 10m/s. Lấy g = 10m/$s^2$.

Câu 39 [50117] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Lực tác dụng vào vật là:

Câu 40 [49832] - [Loga.vn]

Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích:

Câu 41 [51148] - [Loga.vn]

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400 km và lây g = 10 m/$s^2$. Tốc độ dài của vệ tinh nhân tạo là

Câu 42 [49510] - [Loga.vn]

Quần áo đã là lâu bẩn hơn quần áo không là vì

Câu 43 [50116] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 44 [51129] - [Loga.vn]

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là

Câu 45 [49425] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu để hợp lực cũng có độ lớn bằng 10N?

Câu 46 [49509] - [Loga.vn]

Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên.

Câu 47 [50295] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn khúc côn cầu dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu là 10m/s. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường trên mặt băng là bao nhiêu thì dừng lại?

Câu 48 [50288] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

Câu 49 [50734] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng m=5tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=9,8m/$s^2$. Áp lực của xe tải tác dụng mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng

Câu 50 [49779] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Giới hạn đàn hồi của vật là giới hạn trong đó vật

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook