Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

yepitsmevann
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
45
56 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65752] - [Loga.vn]

Nguyên tác đặt tên loai theo tên kép

Câu 2 [67362] - [Loga.vn]

Sự khác biệt cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật là

Câu 3 [66522] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là sai về nấm nhầy ?

Câu 4 [41236] - [Loga.vn]

Ở sâu bướm, giai đoạn trưởng thành là giai đoạn:

Câu 5 [66490] - [Loga.vn]

Loại vi khuẩn nào sau đây có khả năng quang tự dưỡng ?

Câu 6 [67153] - [Loga.vn]

Các ngành của giới thực vật xếp theo mức độ tiến hóa từ thấp đến cao như thế nào ?

Câu 7 [65753] - [Loga.vn]

Lineaus chia sinh vật thành mấy giới ?

Câu 8 [65754] - [Loga.vn]

Whittaker và Magulis chia sinh vật thành mấy giới ?

Câu 9 [60083] - [Loga.vn]

Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại

Câu 10 [67388] - [Loga.vn]

Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là

Câu 11 [65755] - [Loga.vn]

Whittaker và Magulis dựa theotieeu chí nào để chia sinh vật thành 5 giới

Câu 12 [67161] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của giới động vật là

Câu 13 [67165] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?

Câu 14 [67350] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của động vật ?

Câu 15 [60080] - [Loga.vn]

Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và nhiều ..... tạo thành hệ ..... . Từ đúng để điền vào chỗ trống của câu trên là:

Câu 16 [67393] - [Loga.vn]

Giới nào sau đây không có sinh vật sống tự dưỡng ?

Câu 17 [41175] - [Loga.vn]

Loại tảo nào có thể sống ở mực nước sâu nhất?

Câu 18 [66861] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản chủ yếu của giới Nấm là

Câu 19 [60073] - [Loga.vn]

Tập hợp nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng được gọi là

Câu 20 [65751] - [Loga.vn]

Loài người thuộc ngành

Câu 21 [67166] - [Loga.vn]

Đặc điểm để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là:

Câu 22 [66487] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giới Khởi sinh ?

Câu 23 [67157] - [Loga.vn]

Động vật có nguồn gốc từ:

Câu 24 [66489] - [Loga.vn]

Tập hợp nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?

Câu 25 [60044] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể thuộc cấp độ tổ chức nào sau đây

Câu 26 [66482] - [Loga.vn]

Sinh vật nhân thực được phân thành những giới nào ?

Câu 27 [65748] - [Loga.vn]

Thứ tự các bậc phân loại từ cao đến thấp

Câu 28 [67403] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật là:

Câu 29 [67400] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây có ở giới động vật mà không có ở giới động vật ?

Câu 30 [65750] - [Loga.vn]

Đơn vị phân loại trên loài cơ bản của sinh giới là

Câu 31 [66863] - [Loga.vn]

Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là

Câu 32 [67154] - [Loga.vn]

Đặc điểm giống nhau giữa Rêu và Quyết là

Câu 33 [67150] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của giới Thực vật là:

Câu 34 [60070] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?

Câu 35 [65749] - [Loga.vn]

Nhiều chi thân thuộc tập hợp thanh một

Câu 36 [66510] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây thuộc giới nguyên sinh

Câu 37 [66862] - [Loga.vn]

Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây

Câu 38 [66859] - [Loga.vn]

Tập hợp gồm những sinh vật thuộc giới Nấm ?

Câu 39 [59564] - [Loga.vn]

Các cấp độ tổ chức chính của sự sống:

Câu 40 [60067] - [Loga.vn]

Những phát biểu nào đúng về tế bào ?
(1) Sự sống chỉ thể hiện khi xuất hiện tổ chức cơ thể.
(2) Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sống.
(3) Tế bào chỉ được cấu tạo từ các chất hữu cơ.
(4) Tất cả các hoạt động đều diễn ra trong tế bào.
(5) Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống.
(6) Chỉ có sinh vật nhân thực được cấu tạo từ tế bào.

Câu 41 [66484] - [Loga.vn]

Đặc điểm cấu tạo của giới Khởi sinh là:

Câu 42 [66515] - [Loga.vn]

Đại diện cho giới Nguyên sinh là:

Câu 43 [66526] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh ?

Câu 44 [60058] - [Loga.vn]

Tổ chức sống nào sau đây là bào quan

Câu 45 [66860] - [Loga.vn]

Dạng nấm nào sau đây là ở dạng đơn bào và sinh sản chủ yếu bằng hình thức nảy chồi ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook