Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 15 phút lý thuyết chương 2 :cacbonhidrat ( đề 1 )

ctvloga350
5 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69942] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch

glucozơ phản ứng với

Câu 2 [69939] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

 

Câu 3 [69936] - [Loga.vn]

 Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

 

Câu 4 [69932] - [Loga.vn]

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 5 [69929] - [Loga.vn]

: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 6 [69925] - [Loga.vn]

Saccarozơ và glucozơ đều có

Câu 7 [69910] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

Câu 8 [69906] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là

Câu 9 [69905] - [Loga.vn]

Chất thuộc nhóm polisaccarit là

Câu 10 [69903] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu 11 [69900] - [Loga.vn]

Chất thuộc nhóm monosaccarit là

Câu 12 [69898] - [Loga.vn]

Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

Câu 13 [64636] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

Câu 14 [64635] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 15 [64634] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook