Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học lớp 6 Trường THCS Cao Vân

ctvloga14
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58094] - [Loga.vn]

Nhóm gồm toàn các cây có rễ chùm:

Câu 2 [58093] - [Loga.vn]

Tế bào bộ phận nào của phiến lá thực hiện quang hợp và chứa chất dự trữ:

Câu 3 [58092] - [Loga.vn]

Nguyên liệu chủ yếu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là:

Câu 4 [58091] - [Loga.vn]

Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:

Câu 5 [58090] - [Loga.vn]

Để chế tạo ra các sản phẩm hữu cơ khác cây cần nguyên liệu:

Câu 6 [58089] - [Loga.vn]

Cây có rễ cọc là cây có:

Câu 7 [58087] - [Loga.vn]

Những nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây thân gỗ:

Câu 8 [58086] - [Loga.vn]

Bộ phận nào diễn ra các hoạt động sống của tế bào:

Câu 9 [58085] - [Loga.vn]

khi bứng cây đi trồng nơi khác người ta thường chọn ngày râm mát và tỉa bớt cành hoặc lá của cây để làm gì?

Câu 10 [58084] - [Loga.vn]

Củ khoai tây thuộc dạng:

Câu 11 [58083] - [Loga.vn]

Tại sao các cây sống ở trong nước không có lông hút:

Câu 12 [58082] - [Loga.vn]

Củ hành do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 13 [58081] - [Loga.vn]

Phần lớn nước do rể hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường qua

Câu 14 [58079] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau nhóm cây nào toàn cây có rễ cọc?

Câu 15 [58078] - [Loga.vn]

Thân cây dài ra là nhờ sự phân chia tế bào ở

Câu 16 [58077] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 17 [58076] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

Câu 18 [58075] - [Loga.vn]

Hoa cái là những hoa có:

Câu 19 [58074] - [Loga.vn]

Khi diệt cỏ dại ta phải:

Câu 20 [58072] - [Loga.vn]

Hoa lưỡng tính là những hoa có:

Câu 21 [58071] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 22 [58070] - [Loga.vn]

Hoa đực là những hoa có:

Câu 23 [58069] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 24 [58068] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

Câu 25 [58067] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 26 [58066] - [Loga.vn]

Rêu sinh sản bằng gì:

Câu 27 [58065] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả và hạt sau, nhóm nào gồm quả và hạt phát tán nhờ động vật:

Câu 28 [58064] - [Loga.vn]

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt ngô được chứa ở đâu:

Câu 29 [58062] - [Loga.vn]

Sự khác nhau giữa quả mọng so với quả hạch là gì:

Câu 30 [58061] - [Loga.vn]

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác:

Câu 31 [58060] - [Loga.vn]

Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành sau khi thụ tinh:

Câu 32 [58059] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

Câu 33 [58058] - [Loga.vn]

Những điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm:

Câu 34 [58101] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ?

Câu 35 [58100] - [Loga.vn]

Khi hô hấp cây thải ra khí gì?

Câu 36 [58099] - [Loga.vn]

Cơ thể sống có những đặc điểm nào?

Câu 37 [58098] - [Loga.vn]

Mô là:

Câu 38 [58097] - [Loga.vn]

Nêu cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 39 [58096] - [Loga.vn]

Giâm cành là:

Câu 40 [58095] - [Loga.vn]

Giai đọan sinh trưởng nào của cây cần nhiều nước và muối khoáng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook