Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học lớp 6 trường THCS Võ Thị Sáu

ctvloga14
3 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66835] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 2 [66833] - [Loga.vn]

Hoa đực là những hoa có:

Câu 3 [66832] - [Loga.vn]

Hoa cái là những hoa có:

Câu 4 [66830] - [Loga.vn]

Khi diệt cỏ dại ta phải:

Câu 5 [66825] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 6 [66823] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

Câu 7 [66820] - [Loga.vn]

Để chế tạo ra các sản phẩm hữu cơ khác cây cần nguyên liệu:

Câu 8 [66813] - [Loga.vn]

Cây có rễ cọc là cây có:

Câu 9 [66812] - [Loga.vn]

Những nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây thân gỗ:

Câu 10 [66810] - [Loga.vn]

Bộ phận nào diễn ra các hoạt động sống của tế bào:

Câu 11 [66808] - [Loga.vn]

Chất dinh dưỡng của hạt đỗ xanh chứa ở :

Câu 12 [66807] - [Loga.vn]

Quả do bộ phận nào biến đổi thành?

Câu 13 [66805] - [Loga.vn]

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt gạo chứa ở :

Câu 14 [66804] - [Loga.vn]

Phôi của hạt gồm:

Câu 15 [66803] - [Loga.vn]

Hạt do bộ phận nào biến đổi thành?

Câu 16 [58604] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng :

Câu 17 [58603] - [Loga.vn]

Quá trình phát triển của giới thực vật được chia thành mấy gia đoạn:

Câu 18 [58602] - [Loga.vn]

Những đặc điểm cấu tạo của rêu khác cây có hoa là:

Câu 19 [58601] - [Loga.vn]

Những đặc điểm nào sau đây đúng với cây hai lá mầm:

Câu 20 [58600] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào sống đầu tiên trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử ?

Câu 21 [58599] - [Loga.vn]

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

Câu 22 [58598] - [Loga.vn]

Cơ thể của tảo có cấu tạo:

Câu 23 [58597] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là:

Câu 24 [58596] - [Loga.vn]

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

Câu 25 [58595] - [Loga.vn]

Phôi của hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 26 [58594] - [Loga.vn]

Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là gì?

Câu 27 [58593] - [Loga.vn]

Nhóm gồm toàn những cây Hai lá mầm:

Câu 28 [58592] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau đây nhóm quả nào gồm toàn quả khô?

Câu 29 [58591] - [Loga.vn]

Cấu tạo của tế bào lông hút khác tế bào thực vật là:

Câu 30 [58590] - [Loga.vn]

Trụ giữa của thân non gồm:

Câu 31 [66855] - [Loga.vn]

Có mấy loại rễ biến dạng ?

Câu 32 [66853] - [Loga.vn]

Có mấy loại gân lá ?

Câu 33 [66849] - [Loga.vn]

Ở cây có hoa, tế bào sinh dục đực nằm bộ phận nào?

Câu 34 [66848] - [Loga.vn]

Lá biến thành tua cuốn gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 35 [66846] - [Loga.vn]

Lá biến thành gai gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 36 [66845] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của thân non có chức năng dẫn các chất hữu cơ đi nuôi cơ thể?

Câu 37 [66843] - [Loga.vn]

Miền nào của rễ có mô phân sinh rễ và giúp rễ dài ra?

Câu 38 [66842] - [Loga.vn]

Loại rễ nào có chức năng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả?

Câu 39 [66841] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Câu 40 [66839] - [Loga.vn]

Các cơ quan nào dưới đây của thức vật có hoa có chức năng chính là nuôi dưỡng cây?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook