Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học lớp 9 trường THCS Khánh Hải

ctvloga3
52 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51777] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hoá

Câu 2 [51776] - [Loga.vn]

Hoạt động cơ bản của NST trong kì trung gian của nguyên phân

Câu 3 [51775] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạchA ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: – A – G – X – T – T – A – G –

Mạch 2: – T – X – G – A – A – T – X –

Hãy xác định trình tự đoạn ARN được tổng hợp từ mạch 2 của đoạn ADN trên

Câu 4 [51774] - [Loga.vn]

Hiện tượng bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (n>2) được gọi là:

Câu 5 [51773] - [Loga.vn]

Một mạch đơn của gen có 1500 nucleotit. Trong đó số nucleotit loại A chiếm 20%, số nucleotit loại G chiếm 40%, số nucleotit loại X chiếm 10%, thì số nucleotit loại T trên mạch đó là bao nhiêu nucleotit?

Câu 6 [51772] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà lan gen A qui định hạt vàng, gen a qui định hạt xanh. Cho cây đậu hạt vàng lai với cây đậu hạt xanh được $F_1$ là 75% hạt vàng: 25% hạt xanh. Kiểu gen của P phải như thế nào để $F_1$ có kết quả như trên?

Câu 7 [51771] - [Loga.vn]

Tại sao những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

Câu 8 [51770] - [Loga.vn]

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào

Câu 9 [51769] - [Loga.vn]

cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta nhận thấy:

P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

$F_1$: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau:

Câu 10 [51768] - [Loga.vn]

Có 3 tế bào của ruồi giấm đều nguyên phân liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Câu 11 [51767] - [Loga.vn]

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) là trội so với tính trạng quả vàng (a). Khi lai phân tích cây quả đỏ thu được thế hệ sau gồm toàn cây quả đỏ. Vậy kiểu gen của cây quả đỏ mang lai là:

Câu 12 [51766] - [Loga.vn]

Ở kì nào của quá trình phân bào NST có hình dạng và kích thước đặc trưng?

Câu 13 [51765] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có tỉ lệ các nuclêôtit trên một mạch là A= 15%, T = 25%, G = 35%, X = 25% . Vậy tỉ lệ mỗi loại nuclêôtit trên cả phân tử ADN là:

Câu 14 [51764] - [Loga.vn]

Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axitamin trong quá trình tổng hợp Prôtêin?

Câu 15 [51763] - [Loga.vn]

Xét hai cặp gen xác định 2 tính trạng di truyền độc lập ở bố mẹ khi lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 9: 3: 3: 1 thì kiểu gen của bố mẹ (P) phải là:

Câu 16 [51762] - [Loga.vn]

Mục đích của phép lai phân tích là gì?

Câu 17 [51761] - [Loga.vn]

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ......

Câu 18 [51760] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là.

Câu 19 [51759] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là.

Câu 20 [51758] - [Loga.vn]

Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau của nguyên phân thì có số lượng NST là bao nhiêu ?

Câu 21 [51757] - [Loga.vn]

Thực chất của quá trình thụ tinh là .

Câu 22 [51756] - [Loga.vn]

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở $F_2$ như thế nào trong các trường hợp sau ?

Câu 23 [51755] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

Câu 24 [51754] - [Loga.vn]

Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN là:

Câu 25 [51753] - [Loga.vn]

Kết quả của quá trình nguyên phân là: Từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n sẽ tạo ra

Câu 26 [51752] - [Loga.vn]

Ở người, có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

Câu 27 [51751] - [Loga.vn]

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

Câu 28 [51750] - [Loga.vn]

Để xác định độ thuần chủng của giống, người ta cần thực hiện phép lai với cơ thể mang kiểu gen

Câu 29 [51749] - [Loga.vn]

Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm:

Câu 30 [51748] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là đúng vi cp tính trng tương phn?

Câu 31 [51747] - [Loga.vn]

Prôtêin thực hiện được c/n của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

Câu 32 [51746] - [Loga.vn]

Từ một noãn bào bậc I qua giảm phân sẽ tạo ra.

Câu 33 [51745] - [Loga.vn]

Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại ở dạng nào.

Câu 34 [51744] - [Loga.vn]

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

Câu 35 [51743] - [Loga.vn]

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta nhận thấy:

P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

$F_1$ : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau:

Câu 36 [51742] - [Loga.vn]

Thế hệ $F_1$ trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là

Câu 37 [51741] - [Loga.vn]

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng?

Câu 38 [51740] - [Loga.vn]

Lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 39 [51739] - [Loga.vn]

Ở cà chua tính trạng quả đỏ (A) là trội so với tính trạng quả vàng (a). Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. Cơ thể mang kiểu hình trội sẽ có kiểu gen:

Câu 40 [51738] - [Loga.vn]

Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai nào ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook