Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen. có lời giải chi tiết

ctvloga29
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27225] - [Loga.vn]

Một đột biến xuất hiện làm gen A biến thành A. Lúc đầu gen a này rất hiếm gặp trong quần thể sinh vật. Tuy nhiên, sau một thời gian người ta thấy gen a lại trở nên chiếm ưu thế trong quần thể. Giải thích nào sau đây hợp lí hơn cả?

Câu 2 [27224] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:

(1) Trong cùng một kiểu gen, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

(2) Mức phản ứng phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể và môi trường sống.

(3) Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp hơn tính trạng số lượng.

(4) Mức phản ứng quy định giới hạn năng suất của cây trồng và vật nuôi.

(5) Các cá thể có ngoại hình giống nhau thì có mức phản ứng giống nhau.

(6) Trong cùng một giống thuần chủng, các cá thể có mức phản ứng giống nhau.

Có bao nhiêu nhận định trên là đúng?

Câu 3 [27223] - [Loga.vn]

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 4 [27222] - [Loga.vn]

Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?

Câu 5 [27221] - [Loga.vn]

Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: thường biến

Câu 6 [27220] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua chất tế bào?

Câu 7 [27219] - [Loga.vn]

Nhận định nào dưới đây không đúng?

Câu 8 [27218] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
1. Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng.
2. Trong kiểu gen các gen có mức phản ứng giống nhau.
3. Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường dùng phép lai các cặp bố mẹ thuần chủng hoặc cho sinh sản sinh dưỡng.
4. Mức phản ứng càng hẹp thì sự biểu hiện của tính trạng càng phụ thuộc vào môi trường.
5. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen.
6. Mức phản ứng có khả năng di truyền.

Câu 9 [27217] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 10 [27216] - [Loga.vn]

Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là:

Câu 11 [27215] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây là không đúng?

Câu 12 [27214] - [Loga.vn]

Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

Câu 13 [27213] - [Loga.vn]

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:

Câu 14 [27212] - [Loga.vn]

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 15 [27211] - [Loga.vn]

Cho 1 số hiện tượng biến dị sau ở sinh vật thường gặp trong tự nhiên:
1. Lúa lùn, cứng, có khả năng chịu được gió mạnh.
2. Bàng và xoan rụng lá vào mùa đông.
3. Cây ngô bị bạch tạng.
4. Cây hoa anh thảo đỏ thuần chủng khi trồng ở 350C thì ra hoa màu trắng. Những biến dị thường biến là:

Câu 16 [27210] - [Loga.vn]

Khi nói về đặc điểm của mức phản ứng, nhận xét nào dưới đây là không đúng?

Câu 17 [27209] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

Câu 18 [27208] - [Loga.vn]

Cây cỏ thi (Achillea millefolium) mọc ở độ cao 30 m (so với mặt biển) thì cao 50 cm, ở mức 1400 m thì cao 35 cm, còn ở mức 3050 m thì cao 25 cm. Hiện tượng này biểu hiện:

Câu 19 [27207] - [Loga.vn]

Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì:

Câu 20 [27206] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng về mức phản ứng?

Câu 21 [27205] - [Loga.vn]

Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là?

Câu 22 [27204] - [Loga.vn]

Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng? 

Câu 23 [27203] - [Loga.vn]

Một số bà con nông dân mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng, cây sinh trưởng phát triển mạnh nhưng không cho hạt. Giả sử công ty giống đã cung cấp hạt giống đúng chất lượng. Nguyên nhân cây không có hạt là do: 

Câu 24 [27202] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng? 

Câu 25 [27201] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Nhận xét nào sau đây không chính xác? 

Câu 26 [27200] - [Loga.vn]

Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng? 

Câu 27 [27199] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây không diễn tả sự ảnh hưởng của giới tính đến sự biểu hiện kiểu hình. 

Câu 28 [27198] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường sống và kiểu hình? 

Câu 29 [27197] - [Loga.vn]

Kết luận đúng khi nói về mức phản ứng của một kiểu gen: 

Câu 30 [27226] - [Loga.vn]

Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên?

(1) Màu hoa cẩm tú cầu có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình.

(2) Sự biểu hiện màu hoa khác nhau là do sự tác động cộng gộp.

(3) Tập hợp các màu sắc khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng.

(4) Sự thay đổi độ pH của đất đã làm biến đổi kiểu gen các cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sự thay đổi kiểu hình.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook