Chi tiết đề thi

đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1

Tragiang9202
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23479] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no B. Chất B là

Câu 2 [28706] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

Câu 3 [28712] - [Loga.vn]

Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 4 [9684] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Câu 5 [23462] - [Loga.vn]

Chọn kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

Câu 6 [28784] - [Loga.vn]

Muối trung hòa là loại muối:

Câu 7 [28714] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

Câu 8 [28711] - [Loga.vn]

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

Câu 9 [28705] - [Loga.vn]

Axít nào sau đây là axit một nấc?

Câu 10 [16088] - [Loga.vn]

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

Câu 11 [29179] - [Loga.vn]

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=3. Độ điện li α của CH3COOH trong dd này là

Câu 12 [28713] - [Loga.vn]

Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

Câu 13 [38107] - [Loga.vn]

Phương trình ion rút gọn không đúng là
 

Câu 14 [23466] - [Loga.vn]

Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 15 [11287] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

Câu 16 [9679] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 17 [23468] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 18 [14938] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào trong dung dịch là chất điện li yếu

Câu 19 [7331] - [Loga.vn]

Cho các ion sau: . Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

Câu 20 [12170] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook