Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra định kì hệ số 2 môn vật lý trường THCS Nguyễn Du

ctvloga3
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51697] - [Loga.vn]

Hiện tượng di truyền liên kết là do

Câu 2 [51696] - [Loga.vn]

Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

Câu 3 [51695] - [Loga.vn]

Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành nên

Câu 4 [51694] - [Loga.vn]

Kết quả của mặt di truyền của liên kết gen là

Câu 5 [51693] - [Loga.vn]

Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng có thân đen, cánh ngắn thì ở $F_1$ thu được ruồi có kiểu hình

Câu 6 [51692] - [Loga.vn]

Loài nào dưới đây có cặp NST giới tính XX ở đực và XY ở cái?

Câu 7 [51691] - [Loga.vn]

Hiện tượng di truyền liên kết đã được Moocgan phát hiện trên loài ruồi giấm vào năm

Câu 8 [51690] - [Loga.vn]

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo

Câu 9 [51689] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra ở giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là gì?

Câu 10 [51688] - [Loga.vn]

Điều nào dưới đây đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào?

Câu 11 [51687] - [Loga.vn]

Bộ NST 2n = 48 là của loài

Câu 12 [51686] - [Loga.vn]

Cặp NST tương đồng là

Câu 13 [51685] - [Loga.vn]

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là

Câu 14 [51684] - [Loga.vn]

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì

Câu 15 [51683] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc có ở

Câu 16 [51682] - [Loga.vn]

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu 17 [51681] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây thuộc về phân tử ARN?

Câu 18 [51680] - [Loga.vn]

Loại nuclêôtit có ở ARN nhưng không có ở ADN là

Câu 19 [51679] - [Loga.vn]

Cấu trúc thuộc loại prôtêin bậc 3 là

Câu 20 [51678] - [Loga.vn]

Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào?

Câu 21 [51677] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở

Câu 22 [51676] - [Loga.vn]

Chất hoặc cấu trúc nào dưới đây trong thành phần cấu tạo có prôtêin?

Câu 23 [51675] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là

Câu 24 [51674] - [Loga.vn]

Hoàn thành câu sau: “Quá trình tổng hợp ARN diễn ra chủ yếu trong (1) ___ vào kì trung gian, lúc các (2) ___ đang ở sợi mảnh, chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp từ (3) ___ dưới sự xúc tác của (4) ___.”.

Câu 25 [51673] - [Loga.vn]

Chức năng của tARN là

Câu 26 [51672] - [Loga.vn]

Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là

Câu 27 [51671] - [Loga.vn]

Từ nào sau đây được dùng để chỉ sự tự nhân đôi của ADN?

Câu 28 [51670] - [Loga.vn]

Chiều xoắn của phân tử ADN là

Câu 29 [51669] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của ADN?

Câu 30 [51668] - [Loga.vn]

Các nguyên tố hóa học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là

A. B.C, H, O, N, P. C. D.

Câu 31 [51667] - [Loga.vn]

Phép lai nào dưới đây tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai?

Câu 32 [51666] - [Loga.vn]

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp?

Câu 33 [51665] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là

Câu 34 [51664] - [Loga.vn]

Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là

Câu 35 [51663] - [Loga.vn]

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là

Câu 36 [51662] - [Loga.vn]

Trong 1 gia đình, bố mẹ đều mắt đen nhưng sinh ra 2 người con, một người mắt xanh, người còn lại mắt đen. Biết gen A quy định mắt đen, gen a quy định mắt xanh, A trội hoàn toàn so với a. Vậy bố mẹ trên có thể có kiểu gen là

Câu 37 [51661] - [Loga.vn]

Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân lùn, gen B quy định quả đỏ và gen b quy định quả vàng. Các gen này phân li độc lập với nhau. Lai cây cà chua cây thân cao, quả đỏ với cây cà chua thân lùn, quả vàng. $F_1$ thu được toàn cây thân cao, quả đỏ. Kiểu gen của P có thể phù hợp với phép lai trên là

Câu 38 [51660] - [Loga.vn]

Tại sao biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa?

Câu 39 [51659] - [Loga.vn]

Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở $F_2$ có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình

Câu 40 [51658] - [Loga.vn]

Ý nghĩa sinh học của quy luật phân li độc lập của Menđen là

Câu 41 [51657] - [Loga.vn]

Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra

Câu 42 [51656] - [Loga.vn]

Hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là

Câu 43 [51655] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là

Câu 44 [51654] - [Loga.vn]

Kiểu gen nào dưới đây được coi là thuần chủng?

Câu 45 [51653] - [Loga.vn]

Sự di truyền độc lập của các tính trạng được biểu hiện ở $F_2$ như thế nào?

Câu 46 [51652] - [Loga.vn]

Phép lai tạo ra ở con lai $F_1$ có 2 kiểu hình nếu tính trội hoàn toàn là

Câu 47 [51651] - [Loga.vn]

Khi cho cây cà chua thân cao thuần chủng lai phân tích, kết quả thu được là

Câu 48 [51650] - [Loga.vn]

Tại sao khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì ở $F_2$ phân li theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn?

A.

B.

C.

D.

Câu 49 [51649] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh. Cho lai cây hạt vàng với cây hạt xanh, $F_1$ thu được 51% cây hạt vàng và 49% cây hạt xanh. Kiểu gen bố mẹ của phép lai trên là

Câu 50 [51648] - [Loga.vn]

Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook