Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra HK II Môn Vật Lý lớp 10 Trường THPT Ông Ích Khiêm 2017- 2018

ctvloga3
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49241] - [Loga.vn]

Tại sao nói quỹ đạo có tính tương đối

Câu 2 [49240] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/$s^2$. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất là

Câu 3 [49239] - [Loga.vn]

Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là:

Câu 4 [49238] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Một vật nằm yên, có thể có

Câu 5 [49237] - [Loga.vn]

Đơn vị của động lượng là:

Câu 6 [49236] - [Loga.vn]

Một lượng khí ở $0^0$ C có áp suất là 1,50.1$0^5$ Pa nếu thể tích khí không đổi thì áp suất ở 27$3^0$ C là :

Câu 7 [49235] - [Loga.vn]

Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ:

Câu 8 [49234] - [Loga.vn]

Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

Câu 9 [49233] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ?

Câu 10 [49232] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về nội năng ?

Câu 11 [49231] - [Loga.vn]

Với một chất xác định hệ số nở dài và hệ số nở khối có mối liên hệ :

Câu 12 [49230] - [Loga.vn]

Đường đẳng nhiệt trong hệ trục tọa độ (OpV) là:

Câu 13 [49229] - [Loga.vn]

Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy 1 giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g=10m/$s^2$ là bao nhiêu?

Câu 14 [49228] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu? Coi va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm.

Câu 15 [49227] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về động lượng:

Câu 16 [49226] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Đặc tính của chất rắn đa tinh thể là

Câu 17 [49225] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?

Câu 18 [49224] - [Loga.vn]

Công thức tính nhiệt lượng là

Câu 19 [49223] - [Loga.vn]

Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

Câu 20 [49222] - [Loga.vn]

Một xilanh chứa 100 c$m^3$ khí ở áp suất 2.1$0^5$ Pa. Pit tông nén đẳng nhiệt khí trong xilanh xuống còn 50 c$m^3$. Áp suất của khí trong xilanh lúc này là :

Câu 21 [49221] - [Loga.vn]

Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt?

Câu 22 [49220] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai, thì

Câu 23 [49219] - [Loga.vn]

Khi đổ nước sôi vào trong cốc thuỷ tinh thì cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ là vì:

Câu 24 [49218] - [Loga.vn]

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

Câu 25 [49217] - [Loga.vn]

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là :

Câu 26 [49216] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học ?

Câu 27 [49215] - [Loga.vn]

Dưới áp suất 1$0^5$ Pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 1,25. 1$0^5$ Pa thì thể tích của lượng khí này là:

Câu 28 [49214] - [Loga.vn]

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 29 [49213] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là :

Câu 30 [49212] - [Loga.vn]

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \[\vec{v}\] là đại lượng được xác định bởi công thức :

Câu 31 [49211] - [Loga.vn]

Một thước thép ở 2$0^0$C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là a = 11.1$0^{-6}K^{-1}$. Khi nhiệt độ tăng đến 4$0^0$C, thước thép này dài thêm là:

Câu 32 [49210] - [Loga.vn]

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Câu 33 [49209] - [Loga.vn]

Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.1$0^3$ J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 2$0^0$C sôi là :

Câu 34 [49208] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Nội năng của một vật là

Câu 35 [49207] - [Loga.vn]

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

Câu 36 [49206] - [Loga.vn]

Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số:

Câu 37 [49205] - [Loga.vn]

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

Câu 38 [49204] - [Loga.vn]

Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 6$0^0$. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là:

Câu 39 [49203] - [Loga.vn]

Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là :

Câu 40 [49202] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook