Chi tiết đề thi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 1

tungnguyenhuu23
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45627] - [Loga.vn]

Màu sắc của chất nào không liên quan đến chức năng của nó?

Câu 2 [60563] - [Loga.vn]

Khi nói về quang hợp của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây
đúng?
I. Thực vật CAM thích nghi với điều kiện sa mạc, thực vật C4 thích nghi với điều kiện nhiệt đới, thực vật
C3 thích nghi với điều kiện ôn đới.
II. Quang hợp của tất cả các nhóm thực vật đều có 2 pha, trong đó pha sáng luôn diễn ra trước pha tối.
III. Tất cả các nhóm thực vật đều có chu trình Canvin.
IV. Ở tất cả các loài thực vật, pha sáng sử dụng sản phẩm của pha tối.

Câu 3 [47899] - [Loga.vn]

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng là vì:

Câu 4 [61007] - [Loga.vn]

Khi nói về thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Để phát hiện hô hấp thải CO2 thì người ta sử dụng nước vôi trong hoặc nước bari.
II. Để phát hiện hô hấp hút O2 thì người ta sử dụng ngọn nến đang cháy.
III. Mẫu vật được sử dụng thường là hạt đang nhú mầm, mẫu vật đối chứng thường là hạt khô hoặc hạt đã luộc chín.
IV. Nếu lượng mẫu vật được tăng lên thì kết quả thí nghiệm sẽ tăng lên.

Câu 5 [60538] - [Loga.vn]

Khi nói về trao đổi nitơ của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ dưới 2 dạng ion là NH4+ và NO3-
II. Quá trình hấp thụ nitơ luôn cần tiêu tốn năng lượng ATP.
III. Quá trình chuyển hóa N2 thành NH3 được gọi là cố định đạm.
IV. Quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- được gọi là nitrat hóa.

Câu 6 [69757] - [Loga.vn]

 Số phát biểu không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?

I. Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

II. Có thể thay thế bởi các nguyên tố khác khi chúng có tính chất hóa học tương tự.

III. Là những nguyên tố trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

IV. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

Câu 7 [61001] - [Loga.vn]

Khi nói về tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các loài động vật đều có hệ tuần hoàn.
II. Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu được chảy với áp lực thấp.
III. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, máu được chảy trong động mạch với áp lực cao.
IV. Ở tất cả các loài động vật, hệ tuần hoàn luôn làm nhiệm vụ vẫn chuyển Ođến tế bào.

Câu 8 [60568] - [Loga.vn]

Khi nói về hai pha của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu pha tối không được cung cấp CO2 thì pha sáng không giải phóng O2.
II. Nếu pha sáng không xảy ra quang phân li nước thì pha tối không sử dụng CO2.
III. Nếu không có ánh sáng thì pha tối sẽ bị ức chế.
IV. Nếu có 1 chất độc làm bất hoạt chu trình Canvin thì quang hợp bị ức chế.

Câu 9 [60381] - [Loga.vn]

Khi nói về trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây chỉ hấp thụ khoáng thông qua tế bào lông hút.
II. Cây chỉ hút khoáng dưới dạng các ion hòa tan trong nước.
III. Trong cây, nguyên tố đa lượng là nguyên tố có hàm lượng từ 0,01% trở lên (tính theo hàm lượng chất
khô).
IV. Hàm lượng ion khoáng trong đất càng cao thì tốc độ sinh trưởng của cây càng nhanh.

Câu 10 [61006] - [Loga.vn]

Quang hợp có bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể từ chất vô cơ.
II. Tạo ra ATP cung cấp cho tế bào vận động hoặc phân giải các chất khác.
III. Chuyễn hoá quang năng thành hoá năng, tích luỹ trong các liên kết hoá học.
IV. Chỉ diễn ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp (thực vật, tảo, một số vi khuẩn).

Câu 11 [60373] - [Loga.vn]

Khi nói về trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nước được rễ cây hút vào thông quá các tế bào lông hút.
II. Nếu lượng nước hút vào bé hơn lượng nước thoát ra thì cây bị héo.
III. Cây thoát hơi nước theo 2 con đường, trong đó nước được thoát chủ yếu qua khí khổng.
IV. Dựa vào nhu cầu về nước, thực vật trên cạn được chia thành các nhóm: ưa ẩm, trung sinh, hạn sinh.

Câu 12 [61002] - [Loga.vn]

Khi nói về tuần hoàn của người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu hệ dẫn truyền tim ngừng hoạt động thì tim sẽ ngừng đập.
II. Máu luôn chỉ di chuyển theo một chiều: Tâm nhĩ → Tâm thất → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tâm nhĩ.
III. Thời gian co của tâm thất luôn dài hơn thời gian co của tâm nhĩ.
IV. Trẻ con có nhịp tim nhanh hơn so với người trưởng thành.

Câu 13 [61003] - [Loga.vn]

Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch máu ở hệ tuần hoàn của người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch máu.
II. Huyết áp tỉ lệ thuận với vận tốc máu.
III. Khi tim co thì tế bào cơ tim không nhận được máu.
IV. Nếu tim bị bệnh thì huyết áp luôn giảm so với bình thường.

Câu 14 [61000] - [Loga.vn]

Khi nói về hô hấp của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hoạt động lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường được gọi là hô hấp ngoài.
II. Động vật có bề mặt trao đổi khí càng rộng thì sẽ làm tăng hiệu quả trao đổi khí.
III. Ở trong nước, cá xương là loài có hiệu quả trao đổi khí tốt nhất; Ở trên cạn, chim là loài có hiệu quả
trao đổi khí tốt nhất.
IV. Ở côn trùng, hệ thống ống khí sẽ đưa khí đến tận từng tế bào.

Câu 15 [46188] - [Loga.vn]

Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, có những phát biểu sau:

  1. Máu chứa trong tất cả các tĩnh mạch là máu nghèo dinh dưỡng.
  2. Máu chứa trong động mạch luôn là máu giàu oxy.
  3. Trong 1 phút, hệ đại tuần hoàn nhận lượng máu gấp 3 lần hệ tiểu tuần hoàn.
  4. Máu chảy ở mao mạch với tốc độ chậm nhất, nhưng huyết áp mao mạch không thấp nhất trong hệ tuần hoàn.

Số phát biểu đúng là:

Câu 16 [61009] - [Loga.vn]

Khi nói về năng suất cây trồng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quang hợp quyết định 90 đến 95% năng suất cây trồng có nghĩa là nếu không có nguyên tố khoáng thì năng suất cũng đạt 90 đến 95%.
II. Khi tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu suất quang hợp thì sẽ góp phần tăng năng suất cây trồng.
III. Cùng một cường độ quang hợp như nhau nhưng nếu giống có hệ số kinh tế càng cao thì năng suất càng cao. 
IV. Cùng một giống cây nhưng cây nào có diện tích lá càng lớn thì lượng chất hữu cơ được tạo ra càng lớn.

Câu 17 [60572] - [Loga.vn]

Khi nói về hô hấp hiếu khí của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2 thì không xảy ra hô hấp hiếu khí.
II. Quá trình hô hấp hiếu khí luôn tạo ra ATP và nhiệt năng.
III. Phân tử O2 tham gia vào giai đoạn cuối cùng của quá trình hô hấp.
IV. Một phân tử glucôzơ giải phóng 38ATP.

Câu 18 [60999] - [Loga.vn]

Khi nói về tiêu hóa của các loài thú ăn cỏ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Luôn có quá trình tiêu hóa sinh học.
II. Dạ dày có 4 túi và luôn có quá trình nhai lại.
III. Quá trình tiêu hóa sinh học của cừu diễn ra ở dạ cỏ, dạ tổ ong.
IV. Xenlulôzơ được vi sinh vật chuyển hóa thành glucôzơ, sau đó chuyển hóa thành prôtêin.

Câu 19 [60998] - [Loga.vn]

Khi nói về tiêu hóa của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các quá trình tiêu hóa đều biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành chất hữu cơ đơn giản để cơ thể
hấp thụ.
II. Động vật đơn bào chỉ có tiêu hóa nội bào; động vật đa bào bậc cao chỉ có tiêu hóa ngoại bào.
III. Các loài có túi tiêu hóa, vừa có tiêu hóa ngoại bào vừa có tiêu hóa nội bào.
IV. Động vật ăn thịt thường có ruột ngắn và có dạ dày bé hơn động vật ăn cỏ.

Câu 20 [45594] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm cho cây không chịu mặn mất khả năng sinh trưởng trên môi trường đất mặn là do

Câu 21 [61005] - [Loga.vn]

Khi nói về thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sau khi chạy nhanh tại chổ thì huyết áp sẽ tăng lên so với trước lúc chạy.
II. Muốn đo nhiệt độ cơ thể thì phải kẹp nhiệt kế trong nách hoặc ngậm trong miệng ít nhất 2 phút, rồi lấy ra đọc kết quả.
III. Khi đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ, tiếng đập đầu tiên là giá trị huyết áp tối đa, tiếng đập cuối cùng là huyết áp tối thiểu.
IV. Khi nhịp tim tăng thì sẽ dẫn tới huyết áp tăng và thân nhiệt tăng lên so với khi nhịp tim giảm.

Câu 22 [60580] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố ảnh hưởng đến hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2 thì thực vật không phân giải chất hữu cơ.
II. Hô hấp sáng không giải phóng năng lượng ATP.
III. Quá trình hô hấp chỉ diễn ra vào ban đêm mà không diễn ra vào ban ngày.
IV. Nếu cây không sinh trưởng thì không xảy ra quá trình hô hấp.

Câu 23 [61004] - [Loga.vn]

Khi nói về thí nghiệm phát hiện diệp lục và carôtenôit, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cồn 90-960 là loại dung môi được sử dụng để tách chiết các sắc tố từ lá.
II. Ở thí nghiệm tách chiết diệp lục, mẫu vật thí nghiệm được ngâm trong 20 đến 25 phút.
III. Ở thí nghiệm tách chiết carôtenôit, có thể sử dụng lá vàng hoặc các loại quả, củ có màu vàng để làm
mẫu vật thí nghiệm.
IV. Dịch chiết của lá xanh thì luôn có màu xanh lục, còn dịch chiết của các loại lá vàng, quả, cũ màu vàng
thì có thể có màu vàng hoặc màu đỏ.
V. Ở thí nghiệm đối chứng, mẫu vật được ngâm trong nước cất và dung dịch thu được thường không có
màu.

Câu 24 [60558] - [Loga.vn]

Khi nói về quang hợp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây quang hợp khi có ánh sáng và các điều kiện phù hợp.
II. Sắc tố diệp lục được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, Mg.
III. Quá trình quang hợp luôn có 2 pha, trong đó pha sáng diễn ra trước pha tối.
IV. Phân tử O2 được giải phóng có nguồn gốc từ H2O hoặc từ CO2.

Câu 25 [61008] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi có cùng cường độ thì tất cả các loại tia sáng đều tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.
II. Nếu nồng độ CO2 dưới điểm bù thì dù được chiếu sáng phù hợp, cây cũng không thải O2.
III. Khi nhiệt độ vượt qua điểm bảo hòa thì cường độ quang hợp sẽ giảm dần và tiến tới ngừng quang hợp.
IV. Nếu thiếu nguyên tố khoáng thì quá trình quang hợp thường bị rối loạn.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook