Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Vĩnh Bảo

ctvloga3
6 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52027] - [Loga.vn]

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:

Câu 2 [52026] - [Loga.vn]

Cây sống ở vùng nhiệt đới, lá có đặc điểm gì để giảm sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao?

Câu 3 [52025] - [Loga.vn]

Điều nào đúng khi nói về quần xã sinh vật là:

Câu 4 [52024] - [Loga.vn]

Các loại môi truờng chủ yếu của sinh vật là

Câu 5 [52023] - [Loga.vn]

Độ đa dạng của 1 quần xã được thể hiện

Câu 6 [52022] - [Loga.vn]

Trong chuỗi thức ăn, sinh vật nào là sinh vật sản xuất:

Câu 7 [52021] - [Loga.vn]

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên chịu ảnh hưởng của nhân tố:

Câu 8 [52020] - [Loga.vn]

Nhóm động vật ưa sáng gồm động vật:

Câu 9 [52019] - [Loga.vn]

Ở động vật hằng nhiệt thì nhiệt độ cơ thể như thế nào?

Câu 10 [52018] - [Loga.vn]

Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào?

Câu 11 [52017] - [Loga.vn]

Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là:

Câu 12 [52016] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của sự thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần là:

Câu 13 [52015] - [Loga.vn]

Kĩ thuật gen được ứng dụng để

Câu 14 [52014] - [Loga.vn]

Tự thụ phấn ở thực vật và giao phối gần ở động vật dẫn đến hiện tượng nào sau đây ?

Câu 15 [52013] - [Loga.vn]

Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?

Câu 16 [52012] - [Loga.vn]

Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

Câu 17 [52011] - [Loga.vn]

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 của phép lai nào sau đây ?

Câu 18 [52010] - [Loga.vn]

Người ta có thể tạo ra những chủng vi sinh vật mới trong thời gian ngắn nhờ phương pháp:

Câu 19 [52009] - [Loga.vn]

Phép lai nào dưới đây được gọi là phép lai kinh tế.

Câu 20 [52008] - [Loga.vn]

Để sản xuất các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản người ta đã áp dụng

Câu 21 [52007] - [Loga.vn]

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm có ưu điểm là:

Câu 22 [52006] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả nghiêm trọng nhất là:

Câu 23 [52005] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đột biến gen lặn là:

Câu 24 [52004] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là:

Câu 25 [52003] - [Loga.vn]

Hình ảnh sau làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ màu trắng. là ví dụ cho loại đột biến nào em đã học?

Câu 26 [52002] - [Loga.vn]

Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả:

Câu 27 [52001] - [Loga.vn]

Đa bội thể là:

Câu 28 [52000] - [Loga.vn]

Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:

Câu 29 [51999] - [Loga.vn]

Người bị bệnh đao thuộc dạng đột biến :

Câu 30 [51998] - [Loga.vn]

Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

Câu 31 [51997] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

- A - T - G - X - T - A - G - T - X -

Đoạn mạch đơn bổ sung với nó có trình tự là:

Câu 32 [51996] - [Loga.vn]

Bộ Nhiếm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST

Câu 33 [51995] - [Loga.vn]

Gỉả sử có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp gen AaBbCc giảm phân cho ra mấy trứng ?

Câu 34 [51994] - [Loga.vn]

Con trai phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố?

Câu 35 [51993] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện:

Câu 36 [51992] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở:

Câu 37 [51991] - [Loga.vn]

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

Câu 38 [51990] - [Loga.vn]

Tính đặc thù của prôtêin do yếu tố nào xác định?

Câu 39 [51989] - [Loga.vn]

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

Câu 40 [51988] - [Loga.vn]

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu 41 [51987] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

Câu 42 [51986] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menden là :

Câu 43 [51985] - [Loga.vn]

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn chin sớm với cây có quả dài chin muộn. Kiểu hình nào của con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp.

Câu 44 [51984] - [Loga.vn]

Trong các phép lai sau phép lai nào là phép lai phân tích?

Câu 45 [51983] - [Loga.vn]

Ở người tính trạng mắt nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt xanh.Một người nữ mắt nâu ( Aa ) lấy chồng mắt xanh ( aa ) thì các con họ sinh ra sẽ có:

Câu 46 [51982] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp phong phú ở sinh vật là :

Câu 47 [51981] - [Loga.vn]

Ở chuột gen A quy định đuôi dài, gen a quy định đuôi ngắn, gen B quy định lông xám b quy định lông đen. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Con đực đuôi ngắn, lông đen. Chọn con cái có kiểu gen ntn? Trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có đuôi dài lông xám ?

Câu 48 [51980] - [Loga.vn]

Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là :

Câu 49 [51979] - [Loga.vn]

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menden là :

Câu 50 [51978] - [Loga.vn]

Hãy chọn cụm từ thích hợp trong số những từ cho sẵn dưới đây để điền vào chỗ trống trong câu : Nội dung quy luật phân ly độc lập: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã……trong quá trình phát sinh giao tử”

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook