Chi tiết đề thi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG PTTH PHAN CHU TRINH - PHÚ YÊN

ctvloga224
3 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52590] - [Loga.vn]

Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là    

Câu 2 [52596] - [Loga.vn]

 Một gen có chiều dài 5100 Å có tổng số nuclêôtit là

Câu 3 [52659] - [Loga.vn]

Điều không đúng về đột biến gen?

 

 

 

 

 

 

Câu 4 [52657] - [Loga.vn]

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng vận hành được kí hiệu là:

                               

Câu 5 [52656] - [Loga.vn]

 Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:

${{F}_{1}}$ : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa                    ${{F}_{2}}$ : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa

${{F}_{3}}$ : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa                    ${{F}_{4}}$ : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa

       Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

             

                       

Câu 6 [52655] - [Loga.vn]

Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự

Câu 7 [52654] - [Loga.vn]

Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài

Câu 8 [52652] - [Loga.vn]

Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho

.              

Câu 9 [52650] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo giáo bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:

Câu 10 [52648] - [Loga.vn]

Theo Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là

Câu 11 [52646] - [Loga.vn]

Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ

Câu 12 [52645] - [Loga.vn]

Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

Câu 13 [52643] - [Loga.vn]

Khi nghiên cứu tế bào người, người ta đã phát hiện ra bệnh ung thư máu do

Câu 14 [52642] - [Loga.vn]

Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Xác suất sinh người con trai da bạch tạng này là bao nhiêu?

Câu 15 [52640] - [Loga.vn]

Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do

                                   

    

Câu 16 [52638] - [Loga.vn]

Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:

Câu 17 [52598] - [Loga.vn]

ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

Câu 18 [52634] - [Loga.vn]

Tia phóng xạ ion hóa(tia gama) thường được sử dụng để tạo giống mới cho sinh vật nào dưới đây?

Câu 19 [52633] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây là lai gần?

                                                       

 

                    

 

Câu 20 [52632] - [Loga.vn]

Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:

Câu 21 [52630] - [Loga.vn]

Dạng thích nghi nào sau đây là thích nghi kiểu gen?

Câu 22 [52629] - [Loga.vn]

Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

Câu 23 [52623] - [Loga.vn]

Ở châu chấu cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là

Câu 24 [52622] - [Loga.vn]

Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen

Câu 25 [52620] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Cho cây có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ giao phấn với cây có kiểu gen $\frac{ab}{ab}$  thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là:

Câu 26 [52617] - [Loga.vn]

Cho lai ruồi giấm cùng có kiểu hình cánh dài, đốt thân dài, lông mềm với nhau, đời lai thu được tỉ lệ kiểu hình 3 cánh dài, đốt thân dài, lông mềm : 1 cánh ngắn, đốt thân ngắn, lông cứng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên NST thường. Các tính trạng trên được chi phối bởi quy luật di truyền:

Câu 27 [52615] - [Loga.vn]

Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người là

Câu 28 [52614] - [Loga.vn]

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là

Câu 29 [52613] - [Loga.vn]

Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- thấp; gen B quả đỏ, gen b- trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là

Câu 30 [52607] - [Loga.vn]

Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: ${{I}^{A}},{{I}^{B}},{{I}^{O}}$ trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là:

Câu 31 [52606] - [Loga.vn]

Một loài có bộ NST 2n = 24. Một các thể của loài trong tế bào có 48 NST cá thể đó thuộc thể

Câu 32 [52605] - [Loga.vn]

Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

Câu 33 [52604] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

Câu 34 [52603] - [Loga.vn]

Trong nguyên phân, các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại quan sát được dưới kính hiển vi vào

Câu 35 [52602] - [Loga.vn]

Loại đột biến gen nào xảy ra làm mất 1 liên kết hiđrô?

Câu 36 [52601] - [Loga.vn]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Ôpêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?

Câu 37 [52600] - [Loga.vn]

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Câu 38 [52599] - [Loga.vn]

Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mARN thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là:

Câu 39 [52636] - [Loga.vn]

Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là

Câu 40 [52637] - [Loga.vn]

Khi xử lý cắt plasmit và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzym là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook