Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý trường THPT Thăng Long - Hà Nội - Năm 2018 - có lời giải chi tiết

ctvloga3
8 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39092] - [Loga.vn]

Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1(nét liền) và của chất điểm 2 (nét đứt) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 3π cm/s. Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là:

Câu 2 [39091] - [Loga.vn]

Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L dB. Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 5 dB . Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là:

Câu 3 [39090] - [Loga.vn]

Kéo con lắc đơn có chiều dài 2 m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo vị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 1 m. Lấy g = 10 m/$s^2$. Chu kỳ dao động của con lắc là:

Câu 4 [39088] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm \[L=\frac{1}{5\pi }H\] và một tụ điện C có điện dung không đổi. Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ của đoạn mạch vào R như hình vẽ. Biết mạch có tính cảm kháng, dung kháng của tụ điện có giá trị nào sau đây:

Câu 5 [39080] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B, giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 400 V và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 300(V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 9$0^0$. Điện áp hiệu dụng trên R là:

Câu 6 [39077] - [Loga.vn]

Đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 10 Ω, \[L=\frac{1}{10\pi }H,C=\frac{{{10}^{-3}}}{2\pi }F\]. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức \[i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)A\]. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

Câu 7 [39073] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong T/3 là

Câu 8 [39071] - [Loga.vn]

Một người đi bộ xách một xô nước, chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là $T_0$ = 0,4 s. Mỗi bước dài 50 cm. Nước trong xô sẽ bị văng mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ nào sau đây:

Câu 9 [39069] - [Loga.vn]

Một khung dây tròn phẳng diện tích 2 c$m^2$ gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình bên. Véc tơ cảm ứng từ hợp với véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 6$0^0$. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây:

Câu 10 [39065] - [Loga.vn]

Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp cách nhau 22 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_1$ = $u_2$ = 5cos(40πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80(cm/s), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng $S_1S_2$ là

Câu 11 [39063] - [Loga.vn]

Cho mạch điện gồm điện trở mạch ngoài mắc vào hai đầu nguồn điện, nguồn có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω, mạch ngoài có điện trở R=4 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N có độ lớn:

Câu 12 [39059] - [Loga.vn]

Cho một đoạn mạch RC có R = 50 Ω, \[C=\frac{{{2.10}^{-4}}}{\pi }F\] F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp \[u=100\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)V\] . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 

Câu 13 [39055] - [Loga.vn]

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 220cos100πt.V Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?

Câu 14 [39052] - [Loga.vn]

Xét một sóng mặt nước, khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng là:

Câu 15 [39050] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp. Đoạn mạch AB có thể gồm:

Câu 16 [39047] - [Loga.vn]

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu mạch

Câu 17 [39044] - [Loga.vn]

Nghe hai âm trầm (âm 1) và cao (âm 2) phát ra từ cùng một cây đàn violin. Nhận định đúng là?

Câu 18 [39041] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện với đoạn mạch R, L, C nối tiếp, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 19 [39037] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn quay đều xung quanh một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Từ thông qua khung biến đổi theo phương trình Φ = $Φ_0$cosωt Wb. Suất điện động cực đại trong khung được tính bằng công thức

Câu 20 [39034] - [Loga.vn]

Một bóng đèn dây tóc có ghi 6 V – 3 W. Cường độ dòng điện qua bóng khi sáng bình thường là:

Câu 21 [39031] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos5πt A. Dòng điện này có cường độ hiệu dụng bằng :

Câu 22 [39029] - [Loga.vn]

Trong dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây luôn giảm dần theo thời gian:

Câu 23 [39026] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng 2 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch π/3 . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 24 [39024] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Sóng dừng là:

Câu 25 [39021] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp, khi điều chỉnh tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì thấy công suất của mạch đạt cực đại khi tần số góc có giá trị nào dưới đây:

Câu 26 [39020] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng:

Câu 27 [39018] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng. Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào?

Câu 28 [39015] - [Loga.vn]

Một sợi dây AB dài 40 cm. Đầu A dao động nhỏ (coi như nút sóng), đầu B cố định, trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 bó sóng. Bước sóng có giá trị nào sau đây:

Câu 29 [39012] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số 2 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 4 m/s. Bước sóng là:

Câu 30 [39010] - [Loga.vn]

Khi biên độ của một vật dao động điều hòa giảm 2 lần thi năng lượng dao động:

Câu 31 [39008] - [Loga.vn]

Xét dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc:

Câu 32 [39007] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động riêng của con lắc này là

Câu 33 [39005] - [Loga.vn]

Một vòng dây có diện tích 0,05 $m^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T sao cho mặt phẳng dây vuông góc với đường sức từ. Từ thông qua vòng dây có giá trị nào sau đây:

Câu 34 [39000] - [Loga.vn]

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng:

Câu 35 [38999] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa, mốc thế năng tại VTCB. Biểu thức thế năng tại li độ x là

Câu 36 [38998] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa ngược pha có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Biên độ dao động tổng hợp là:

Câu 37 [38997] - [Loga.vn]

Xét giao thoa của hai sóng mặt nước từ hai nguồn kết hợp cùng pha, bước sóng λ = 10 cm. Biết hiệu khoảng cách tới hai nguồn của một số điểm trên mặt nước, điểm nào dưới đây dao động với biên độ cực đại:

Câu 38 [38996] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Độ lớn cực đại của lực kéo về tác dụng lên con lắc là :

Câu 39 [38995] - [Loga.vn]

Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là:

Câu 40 [38994] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook