Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra học kì I lần 1 môn lý lớp 7

ctvloga6
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50647] - [Loga.vn]

Để có tiếng vang trong môi trường không khí thì thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi nhận âm phản xạ phải lớn hơn 1/15s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Khoảng cách nhỏ nhất giữa người và tường có giá trị nào sau đây thì bắt đầu nghe được tiếng vang?

Câu 2 [50646] - [Loga.vn]

Một người cầm búa gõ mạnh một nhát vào đường ray tàu hỏa làm bằng thép. Ở cách người đó 1260m, một người khác áp tai vào đường ray thì nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 3,5 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc truyền âm trong thép là:

Câu 3 [50645] - [Loga.vn]

Người ta sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của đáy biển. Giả sử tàu ở trên mặt biển phát ra siêu âm truyền trong nước thẳng xuống đáy biển với vận tốc 2.000m/s và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây kể từ lúc phát ra siêu âm. Độ sâu của đáy biển là:

Câu 4 [50644] - [Loga.vn]

Trường học ở gần một đường cao tốc, hằng ngày học sinh phải chịu ô nhiễm tiếng ồn. Theo em biện pháp nào sau đây là tốt nhất để chống ô nhiễm tiếng ồn cho trường học này?

Câu 5 [50643] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Câu 6 [50642] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể nghe rõ tiếng vang?

Câu 7 [50641] - [Loga.vn]

Trong 5 giây một nguồn âm thực hiện được 250 dao động, tần số của nguồn âm này là:

Câu 8 [50640] - [Loga.vn]

Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

Câu 9 [50639] - [Loga.vn]

Âm phát ra càng cao khi:

Câu 10 [50638] - [Loga.vn]

Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 11 [50637] - [Loga.vn]

Khi ta đang nghe đài thì màng loa của đài sẽ:

Câu 12 [50636] - [Loga.vn]

Trong pha của đèn pin có một bộ phận dùng để biến đổi chùm tia phân kì thành chùm tia song song . Theo em đó là loại gương gì ?

Câu 13 [50635] - [Loga.vn]

Khi so sánh gương cầu lõm và gương cầu lồi các bạn trong tổ 1 đã rút ra những nhận xét sau , theo em nhận xét nào là sai ?

Câu 14 [50634] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Một chùm tia sáng song song được chiếu đến ba gương : gương phẳng, gương cầu lồi, và gương cầu lõm. Chùm tia phản xạ sẽ là chùm tia song song nếu đó là:

Câu 15 [50633] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Vật sáng AB đặt trước một gương , cho ảnh A’B’ cùng chiều , nhỏ hơn vật AB đó là:

Câu 16 [50632] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Vật sáng AB đặt trước một gương , cho ảnh A’B’ ngược chiều AB . Đó là :

Câu 17 [50631] - [Loga.vn]

Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật là dựa trên tính chất nào của gương cầu lõm ?

Câu 18 [50630] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

Câu 19 [50629] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không nên dùng gương cầu lồi .

Câu 20 [50628] - [Loga.vn]

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 21 [50597] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là

Câu 22 [50596] - [Loga.vn]

Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

Câu 23 [50595] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’

Câu 24 [50594] - [Loga.vn]

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là

Câu 25 [50593] - [Loga.vn]

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Câu 26 [50592] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Câu 27 [50591] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Câu 28 [50590] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 29 [50589] - [Loga.vn]

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 30 [50588] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 31 [50587] - [Loga.vn]

Vật kính của máy ảnh sử dụng

Câu 32 [50586] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là

Câu 33 [50585] - [Loga.vn]

Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì

Câu 34 [50584] - [Loga.vn]

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ

Câu 35 [50583] - [Loga.vn]

Nếu đưa một vật ra rất xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật

Câu 36 [50582] - [Loga.vn]

Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ giống nhau ở chỗ

Câu 37 [50581] - [Loga.vn]

Đối với thấu kính phân kỳ, khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tạo bởi thấu kính

Câu 38 [50580] - [Loga.vn]

Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là

Câu 39 [50579] - [Loga.vn]

Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là

Câu 40 [50578] - [Loga.vn]

Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook