Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra học kì II 2017 môn lý lớp 9

ctvloga6
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50597] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là

Câu 2 [50596] - [Loga.vn]

Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

Câu 3 [50595] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’

Câu 4 [50594] - [Loga.vn]

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là

Câu 5 [50593] - [Loga.vn]

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Câu 6 [50592] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Câu 7 [50591] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Câu 8 [50590] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 9 [50589] - [Loga.vn]

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 10 [50588] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 11 [50587] - [Loga.vn]

Vật kính của máy ảnh sử dụng

Câu 12 [50586] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là

Câu 13 [50585] - [Loga.vn]

Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì

Câu 14 [50584] - [Loga.vn]

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ

Câu 15 [50583] - [Loga.vn]

Nếu đưa một vật ra rất xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật

Câu 16 [50582] - [Loga.vn]

Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ giống nhau ở chỗ

Câu 17 [50581] - [Loga.vn]

Đối với thấu kính phân kỳ, khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tạo bởi thấu kính

Câu 18 [50580] - [Loga.vn]

Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là

Câu 19 [50579] - [Loga.vn]

Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là

Câu 20 [50578] - [Loga.vn]

Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là

Câu 21 [50577] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng

Câu 22 [50576] - [Loga.vn]

Thấu kính phân kì có thể

Câu 23 [50575] - [Loga.vn]

Khi nói về thấu kính phân kì, câu phát biểu nào sau đây là SAI?

Câu 24 [50574] - [Loga.vn]

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló

Câu 25 [50573] - [Loga.vn]

Thấu kính phân kì là loại thấu kính

Câu 26 [50572] - [Loga.vn]

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là

Câu 27 [50571] - [Loga.vn]

  1. Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính

Câu 28 [50570] - [Loga.vn]

Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng

Câu 29 [50569] - [Loga.vn]

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

Câu 30 [50568] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì

Câu 31 [50567] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là

Câu 32 [50566] - [Loga.vn]

Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

Câu 33 [50565] - [Loga.vn]

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’

Câu 34 [50564] - [Loga.vn]

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là

Câu 35 [50563] - [Loga.vn]

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Câu 36 [50562] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Câu 37 [50561] - [Loga.vn]

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Câu 38 [50560] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 39 [50559] - [Loga.vn]

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu 40 [50558] - [Loga.vn]

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook