Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 9 trường THCS Lê Hồng Phong

ctvloga3
2 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51937] - [Loga.vn]

Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen là

Câu 2 [51936] - [Loga.vn]

Chất mang và truyền đạt thông tin di truyền là

Câu 3 [51935] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là

Câu 4 [51934] - [Loga.vn]

Tính đặc thù của mỗi loại prôtêin do yếu tố nào quy định?

Câu 5 [51933] - [Loga.vn]

Cho 2 thứ đậu thuần chủng là hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ: 1 hạt trơn, không có tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn.Kết quả phép lai được giải thích như thế nào?

Câu 6 [51932] - [Loga.vn]

Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài được xác định chủ yếu bởi

Câu 7 [51931] - [Loga.vn]

Trong phân bào lần I của giảm phân, các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào ở kì nào?

Câu 8 [51930] - [Loga.vn]

ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép lai như sau:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm ( F1: 74,9% thân đỏ thẫm : 25,1% thân xanh lục.

Kiểu gen của P trong công thức lai trên như thế nào?

Câu 9 [51929] - [Loga.vn]

Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở:

Câu 10 [51928] - [Loga.vn]

Màu lông gà do 1 gen quy định . Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được $F_1$ đều có lông màu xanh da trời. Tiếp tục cho gà $F_1$ giao phối với gà lông đen thì cho ra kết quả về KH ở thế hệ sau như thế nào?

Câu 11 [51927] - [Loga.vn]

Loại tế bào nào có bộ NST đơn bội:

Câu 12 [51926] - [Loga.vn]

Dạng đột biến Nhiễm sắc thể gây bệnh Đao ở người là:

Câu 13 [51925] - [Loga.vn]

Mức phản ứng của cơ thể có thể

Câu 14 [51924] - [Loga.vn]

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là:

Câu 15 [51923] - [Loga.vn]

Bệnh Đao ở người thuộc loại đột biến:

Câu 16 [51922] - [Loga.vn]

Trong nguyên phân NST phân li về hai cực tế bào ở :

Câu 17 [51921] - [Loga.vn]

Khi cho giao phấn 2 cây đậu Hà lan hoa đỏ với nhau được $F_1$ có tỉ lệ : 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Kiểu gen của P như thế nào trong các trường hợp sau:

Câu 18 [51920] - [Loga.vn]

Ở cà chua ( 2n = 24) , số NST ở thể tứ bội là:

Câu 19 [51919] - [Loga.vn]

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?

Câu 20 [51918] - [Loga.vn]

Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

Câu 21 [51917] - [Loga.vn]

Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường?

Câu 22 [51916] - [Loga.vn]

Những cây sống ở nơi khô hạn thường có những đặc điểm thích nghi nào?

Câu 23 [51915] - [Loga.vn]

Giao phối cận huyết là:

Câu 24 [51914] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở động vật là:

Câu 25 [51913] - [Loga.vn]

Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

Câu 26 [51912] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là:

Câu 27 [51911] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái là gì?

Câu 28 [51910] - [Loga.vn]

Cách sống của con người trong thời kỳ nguyên thủy như thế nào?

Câu 29 [51909] - [Loga.vn]

Một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích vừa tiêu thụ mắt xích trước, nó vừa bị mắt xích sau nó tiêu thụ. Dãy các loài sinh vật trên được gọi là gì?

Câu 30 [51908] - [Loga.vn]

Những dạng năng lượng nào sau đây là năng lượng sạch?

Câu 31 [51907] - [Loga.vn]

Tháp tuổi không có dạng nào sau đây?

Câu 32 [51906] - [Loga.vn]

Khi nào số lượng cá thể trong quần thể tăng cao?

Câu 33 [51905] - [Loga.vn]

Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ cho thể 3 nhiễm.

Câu 34 [51904] - [Loga.vn]

Trong các bệnh tật di truyền sau: bệnh tật nào được xếp vào nhóm hội chứng có liên kết giới tính:

Câu 35 [51903] - [Loga.vn]

Một phân tử có 20 chu kì xoắn thì chiều dài của ADN này là:

Câu 36 [51902] - [Loga.vn]

Trong các phép lai sau đây phép lai nào tạo nhiều hợp tử nhất :

Câu 37 [51901] - [Loga.vn]

Thể đột biến nào sau đây là hậu quả của đột biến dị bội dạng 2n -1?

Câu 38 [51900] - [Loga.vn]

Phép lai nào trong các phép lai sau cho thế hệ kế tiếp phân ly....

Câu 39 [51899] - [Loga.vn]

Kết quả phát sinh giao tử cái gồm ...

Câu 40 [51898] - [Loga.vn]

Nguyên tắc tổng hợp AND là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook