Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 1) có lời giải chi tiết

ctvloga6
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51539] - [Loga.vn]

Hai đèn như nhau, đều ghi 6V được mắc vào mạch điện có sơ đồ như hình 29. Biết hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện luôn không đổi và bằng 6V. Nếu gỡ bỏ đèn Đ1 đi thì đèn Đ2:

Câu 2 [51538] - [Loga.vn]

Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?

Câu 3 [51537] - [Loga.vn]

Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 220V. Đặt vào hai đầu bóng đèn các hiệu điện thế sau đây, hỏi trường hợp nào dây tóc của đèn sẽ đứt?

Câu 4 [51536] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Câu 5 [51535] - [Loga.vn]

Nên chọn ampe kế nào dưới đây để đo dòng điện có cường độ trong khoảng 0,5A tới 1A chạy qua quạt điện?

Câu 6 [51534] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

Câu 7 [51533] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây sai?

Câu 8 [51532] - [Loga.vn]

Tác dụng hóa học của dòng điện thể hiện ở chỗ:

Câu 9 [51531] - [Loga.vn]

Tìm từ hích hợp điền vào chỗ trống:

Nam châm có tính chất …………vì có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm

Câu 10 [51530] - [Loga.vn]

Sự tỏa nhiệt khi có dòng diện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây?

Câu 11 [51529] - [Loga.vn]

Dòng điện không gây ra tắc dụng nhiệt trong những dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?

Câu 12 [51528] - [Loga.vn]

Một mạch điện đang thắp sáng đèn gồm có: nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn. Sơ đồ nào dưới đây mô tả mạch điện trên là đúng?

Câu 13 [51527] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất?

Một mạch điện thắp sáng bóng đèn thì phải có:

Câu 14 [51526] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời rõ ràng nhất:

Kim loại là vật liệu dẫn điện vì:

Câu 15 [51525] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng:

Câu 16 [51524] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Câu 17 [51523] - [Loga.vn]

Cho 3 vật nhiễm điện A, B, C. Nếu A đẩy B, B đẩy C thì:

Câu 18 [51522] - [Loga.vn]

Hai mảnh len cọ xát vào hai mảnh pôliêtilen thì hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại vì:

Câu 19 [51521] - [Loga.vn]

Kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 20 [51520] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook