Chi tiết đề thi

Đề kt 15' Dao động điều hòa cơ bản

ctvloga406
5 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59944] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số cóđồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ bên. Nếu tổng hợp hai dao động trên thì luôn được phương trình dao động là x =10 √3cos (ωt+φ)Thay đổi biên độ A2 để biên độ A1 đạt giá trị cực đại, phương trình dao động diễn tả bởi đường (2) lúc này là

Câu 2 [59925] - [Loga.vn]

Một vật khối lượng 100 g tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số góc 10 rad/s, biên độ A1 và A2 với A1=A2√3 và vuông pha với nhau. Động năng của vật có giá trị cực đại là 50 mJ. Giá trị A2 là

Câu 3 [59885] - [Loga.vn]

Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là

Câu 4 [59871] - [Loga.vn]

Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Để biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất thì tàu chạy thẳng đều với tốc độ là?

Câu 5 [59859] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = 30 cm/s2 và aN = 40 cm/s2 Khi đi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc là

Câu 6 [59855] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). Ở li độ –2 cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k là

Câu 7 [59846] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 2 cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là

Câu 8 [59842] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng có tốc độ là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14.
Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

Câu 9 [59834] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Câu 10 [59816] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có chu kì riêng T, khi tăng độ cứng lò xo của con lắc lên 2 lần thì chu kì
dao động riêng của con lắc là

Câu 11 [59792] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo
về tác dụng vào vật luôn

Câu 12 [59788] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 13 [59785] - [Loga.vn]

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên

Câu 14 [59782] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động với phương trình x = Acos(ωt + φ) (với A và ω là các hằng số dương).
Biểu thức vận tốc của vật là

Câu 15 [59779] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 16 [59768] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha tại thời điểm t là

Câu 17 [59765] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là

Câu 18 [59754] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Biên độ dao động là

Câu 19 [59751] - [Loga.vn]

Tần số của vật dao động điều hòa là

Câu 20 [59741] - [Loga.vn]

Chu kì của vật dao động điều hòa là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook