Chi tiết đề thi

đề lần 1 go go go~~~

anhlonglol111
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44775] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình \[m=f\left( x \right)+1\] với $m<2$ có bao nhiêu nghiệm ?

Câu 2 [3678] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như hình vẽ bên?

Câu 3 [26071] - [Loga.vn]

Số tiếp tuyến kẻ từ diểm $A\left( 1;5 \right)$ tới đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+6x$ là:

Câu 4 [30152] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện để phương trình \[m=f\left( x \right)\] có nghiệm trên K

Câu 1: Có bao nhiêu số nguyên \[m\]để phương trình \[64{{\left| x \right|}^{3}}={{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}\left( 12\left| x \right|+m\left( {{x}^{2}}+1 \right) \right)\] có nghiệm thực.

A.4                              B.Vô số                                  C.5                              D.3

Câu 5 [24528] - [Loga.vn]

Tìm tập giá trị T của hàm số $y=\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}.$ 

Câu 6 [4237] - [Loga.vn]

Số điểm chung của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x-12$ với trục Ox là:

Câu 7 [64315] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4$ đồng biến trên tập hợp nào trong các tập hợp được cho dưới đây?

Câu 8 [63846] - [Loga.vn]

Hàm số \[f\left( x \right)={{\log }_{7}}\left( x{{e}^{x}} \right)\] có đạo hàm là

Câu 9 [30067] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \[m\in \left( -10;10 \right)\] để hàm số \[y={{m}^{2}}{{x}^{4}}-2\left( 4m-1 \right){{x}^{2}}+1\] đồng biến trên khoảng

?

Câu 10 [28923] - [Loga.vn]

Gọi \[M,m\] lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right].\] Tìm tổng bình phương của M và m.

Câu 11 [35516] - [Loga.vn]

Các khoảng đồng biến của hàm số \[y={{x}^{3}}+3x\] là:

Câu 12 [30612] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số $y=ax^4+bx^2+c(a\neq 0)$ đồng biến trên khảng $\left ( 0;+\infty \right )$, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 13 [14567] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{{{m}^{2}}x+1}{x-1}$ có tiệm cận ngang đường thẳng $y=4$

 

Câu 14 [48292] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 15 [14560] - [Loga.vn]

Xét hàm số $y=\frac{3-x}{x+1},$ mệnh đề nào sau đây đúng?

   

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook